Fransa E-Fatura

Köklü bir demokrasi geleneğine sahip Fransa Avrupa Birliği’nin Almanya’dan sonra ikinci büyük ekonomisidir. 2020 yılında dünyanın en büyük 500 şirketi içinde 31 şirket ile Fransa, ABD, Çin, Japonya ve Almanya‘nın ardından 5. sırada yer almıştır.

Ekonomide Devletin Yükselişi ve Düşüşü

1944 ve 1983 yılları arasında hükümetler tarafından uygulanan doğrudan denetim (dirigizm) programı ile ulaşım, enerji ve telekomünikasyon gibi bazı sektörler devlet kontrolünü içeriyordu.

1981’de Cumhurbaşkanı François Mitterrand‘ın seçilmesi ile ekonomide devlet kontrolünde kısa süreli bir artış görülmüş, birçok endüstri ve özel banka ulusallaştırılmıştır. Devletin artan doğrudan denetim biçimi, 1982 gibi erken bir tarihte eleştirilmiş. 1983 yılına gelindiğinde, hükümet doğrudan denetimden vazgeçmeye ve kemer sıkma politikası (rigueur) ve/ya şirketleşme dönemine başlamaya karar verdi.

Sonuç olarak, hükümet büyük ölçüde ekonomik müdahalecilikten vazgeçmiştir. Doğrudan denetimin bazı özellikleri hala devam etmesine rağmen, artık gerilemiştir. Fransız ekonomisi, dirigist politikalar doğrultusunda büyümüş ve değişime uğramıştır. Bu bağlamda, ekonomik planlamaya diğer Avrupa ülkelerinden çok daha fazla önem vermiştir.

Sermaye-Emek Eşitsizliğine Kısa Bir Bakış

Fransız ekonomist Thomas Piketty’nin magnum opus’u Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital’de belirttiği üzere, sermaye daima emekten daha eşitsiz dağılır. 20. Yüzyıl boyunca Fransa’da toplam gelirdeki eşitsizlik düşmüş, ancak ücret eşitsizliği değişmeden kalmıştır.

Piketty’ye göre bunun temel nedeni sermaye gelirindeki (daha basit bir ifadeyle rantiyelerin çöküşüdür) ciddi bir düşüştür. Bu bağlamda, Piketty Fransa’daki eşitsizlikleri üç evrede izler: Gelir eşitsizliğinde 1945 yılından 1966-1967 dönemine dek güçlü bir artış olurken, 1968 yılından 1982-1983 dönemi arasında ciddi bir azalma yaşanmıştır. Nihayetinde eşitsizlikler 1983 yılından bu yana düzenli bir biçimde artmaktadır.

Kamu Sermayesi ve Fransa’da E-Faturalamaya Geçiş

Piketty’ye göre, milli servet özel servet ile kamu servetinin toplamından oluşur. Kamu serveti, devletin ya da kamu kurumlarının finansal aktifleri ile finansal olmayan aktiflerinin toplamından pasiflerin(borçların) çıkarılmasıyla bulunur. Bu açıdan, Fransa’da toplam kamu sermayesi milli gelirin yüzde 30’unun biraz altındadır. Buna karşın, İngiltere’de sıfıra yakındır2.

Devletin ekonomide yer almasına karşın kamunun net varlıkları özel kesimin varlıklarına kıyasla oldukça düşüktür. Diğer taraftan, Fransa’da kayıt dışı ekonomi AB ortalamasının altında yer almaktadır3. Almanya ile Fransa’yı kayıt dışı ekonomi bağlamında karşılaştırdığımızda, Almanya’da kayıt dışı ekonomi azalırken Fransa’da artmaktadır.

Fransa’da kayıt dışı ekonominin artmasının bir nedeni E-Faturalamaya geçişin ertelenmesi olduğu düşünebiliriz. Vergi Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle E-Faturalandırmaya yer veren Fransa, 1991’de kayıt altına alma sürecini başlatmış. 1998’de uygulama kolaylaştırılmış ve 2001’de AB Direktifi doğrultusunda PDF formatı tanıtılmıştır. Bu aşamalardan geçerek, Fransa 2020 bütçesinde KDV kaçakçılığı ile mücadele için zorunlu E-Faturalandırmaya yönelik tedbirlere yer verdi.

Fransa E-Faturayı yaygınlaştırmak amacıyla 2012’den itibaren bir takım yasal düzenlemelere gitti. Ekonominin Modernizasyonu Yasası ile devlet verdiği hizmetler için E-Fatura almaya başladı. Tedarikçiler için Chorus-Factures portalı geliştirildi. 5000’den fazla çalışanı olan büyük şirketler için E-Fatura düzenleme zorunluluğu B2G yaklaşımıyla 2017 yılında başladı. 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle, 10’dan az çalışanı bulunan işletmeler için zorunluluğun kapsamı genişledi.

E-Fatura düzenleme zorunluluğunun artmasıyla birlikte işletmeler için zorunlu olan Chorus-Pro çözümüne geçildi. Chorus-Pro platformu üzerinden kamu idareleri tedarikçilerinden E-Fatura almaya başladı4. B2G yaklaşımından B2B yaklaşımına 2023 yılında geçmeyi planlayan Fransa E-Faturanın yanına E-Raporlamayı getirmiş olacak. Bu zorunluluk, büyük işletmeler için 2023 yılında başlarken, orta ölçekli işletmeler için 2024’te küçük işletmeler için 2025 yılında başlayacak.

Melasoft ve Uyum Çözümleri

Melasoft farklı coğrafyalardaki müşterilerine Uyum Çözümleri sunan global ve dinamik bir firmadır. Almanya’daki müşterilerine XRechnung ve ZUGFeRD gibi Uyum Çözümleri sunarken, Kazakistan’daki müşterilerine Virtual Warehouse ve IS ESF sistemine uygun çözümler sunar. Fransız vergi mükelleflerine Chorus-Pro portalıyla tam bütünleşik Melasoft SAP E-Fatura ve E-Raporlama Çözümü ile yardımcı oluyoruz.