Kazakistan Uyum Çözümleri

Ekonomisinin temelini fosil yakıtların oluşturduğu Kazakistan aynı zamanda Orta Asya’da en zengin hammadde kaynaklarına sahip ülkelerden biri. Yüzölçümü itibariyle dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesi olmasına karşın nüfusu sadece on altı milyon.

Kazakistan Ekonomisi

SSCB’nin çöküşünün ardından Kazakistan vergi hukuku alanında birçok değişiklik yaptı. Piyasaya dayalı istikrarlı bir ekonomi inşa ederek yatırım ortamını daha da iyileştirmeye çalıştı. Kazak hükümeti ülkedeki iş ve yatırım ortamını iyileştirmek için 2014 yılından bu yana daha büyük çaba gösteriyor.

Ekonominin temelinin madenciliğe ve özellikle ham petrolün işlenmesine bağlı olduğu Kazakistan’da ekonominin çeşitlendirilmesi ve modernize edilmesi gerekmekte. Bu hedefle 2050 yılına kadar en gelişmiş 30 ülke arasına girmek amacıyla Kazakistan 2050 Stratejisini geliştirilmiştir.

Melasoft’un Kazakistan İçin Akıllı Çözümleri

Tüm dünyadaki dijital dönüşüm süreçlerini yakından takip eden Melasoft, Kazakistan’daki vergi mükelleflerinin değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmekte gecikmiyor. Melasoft, şirketlerin elektronik belge oluşturmak zorunda olduğu Kazakistan’da yasal uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için Akıllı Belge çözümü sunmaktadır.

Melasoft Akıllı Belge çözümü, öncelikle SAP ECC veya S / 4HANA sisteminde oluşturulan işlem verilerini önceden tanımlanmış değişim formatlarına dönüştürür. Daha sonra Vergi Daireleri ile diğer benzer kurum ve kuruluşların verilerini harici sistemlere elektronik olarak aktarmak için kullanır. Kazakistan için geliştirdiğimiz Smart Document(SD)’lardan bazıları: SD Billing, SD Without Accounting, SD Good Receipt, E-Document Source File gibi akıllı belgelerdir.

Ocak 2017’de E-Fatura’ya geçen Kazakistan için geliştirdiğimiz SAP e-Fatura Çözümüyle IS ESF web sitesi ile birlikte uyum hizmeti vermektedir. Vergi mükellefleri, fatura bilgilerini, yetkilendirme / kimlik doğrulama anahtarlarını ve Ulusal sertifika merkezinden alınan e-dijital imzayla SAP içerisinden faturalarını aktarabilirler.

Virtual Warehouse(VW) Kazakistan Devlet Gelir Komitesi tarafından vergi mükellefleri için Nisan 2018’den beri zorunlu hale getirilmiştir. Modül ile ülkedeki ithalat ve satış süreçlerinin yanı sıra üretim ve ihracat süreçlerinin envanter hareketlerinin otomatik olarak takip edilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında, malların satışı ve tedarik süreçlerinin muhasebeleştirilmesinin otomatik olarak takip edilmesi hedeflenmiştir. Melasoft olarak geliştirdiğimiz VW Modülü çözümüyle muhasebe süreçleri gözden geçirilerek bu süreçler raporlanır. Melasoft SAP çözümüyle bütünleşik bir şekilde çalışan VW Modülü muhasebe verilerinin hazırlanması ve analizi, sistemsel iç kontrollerin yapılmasını sağlar.

Sonuç

Melasoft’un Kazakistan için geliştirdiği SAP e-Fatura çözümü zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken sürdürülebilir bir çevrenin oluşmasını da katkı sunar. Böylece, mükellefler daha yaşanabilir bir çevreye kavuşur. Melasoft’un VW Modülü çözümü sayesinde Kazak vergi mükellefleri yasal yükümlülüklerini kolayca ve zahmetsizce yerine getirir. Çözümümüz aynı zamanda ticari ve muhasebe işlemleri için de para ve zaman kaybını önler.