Mısır Uyum Çözümleri

Geçtiğimiz Pazar günü Mısır çığır açan bir elektronik fatura (e-Fatura) sistemi başlattı. Maliye Bakanı M. Maait, ülkenin mali tarihinde ilk olacak olan e-Fatura sisteminin Mısır’ın 2030 Vizyonu kapsamında dijital dönüşümünde önemli bir köşe taşı olduğunu ifade etti. Anılan sistemin, Mısır devletinin mali ve ekonomik hedeflere ulaşmasına yardımcı olarak vergi sisteminin ve vergi incelemesinin etkinliğinin artmasına da katkıda bulunması öngörülüyor.

Kayıt dışı Ekonomi ve Mısır

Maait’e göre e-fatura sistemi sayesinde kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınarak vergi sistemi ve ticaret dünyasının bütünleşmesini sağlayacak. Bunun Mısır için mali alanda “devrim yaratacağını” ifade eden Bakan, bu sistemi uygulamayı reddeden vergi mükellefleri için adli soruşturma da dahil olmak üzere yasal tedbirler alınacağını konusunda uyardı. Bakan’ın vergi düzenlemeleri ve uygulaması konusunda net olması Mısır’ın kalkınması için önemli bir mihenk taşı olarak görülebilir. Mısır Merkezi Kamu Seferberliği ve İstatistik Ajansı verilerine göre, ülkedeki kayıt dışı ekonominin büyüklüğü işgücünün yaklaşık yüzde 30’una denk gelmekte. Mısırlı ekonomistlere göre Mısır’daki kayıt dışı ekonominin parasal büyüklüğü ise 395 Milyon Amerikan doları, diğer bir deyişle ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 50’si olarak tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan’dan sonra Arap dünyasının ikinci büyük ekonomisi olan Mısır aynı zamanda Arap dünyasının en kalabalık ülkesi konumunda. Ekonomik anlamda işlevsel olamayan bir kamu sektörü ve tüm liberalizasyon çabalarına karşın yapısal problemlerin bir türlü çözülememesi devletin en önemli gelir kaynağı olan vergi gelirinin önemini daha da artırıyor.

Bu alanda yapılacak devrimsel dönüşümlerin Mısır halkının faydası ve yararına olacağı, devletin gelir bölüşümünde adaleti daha etkin ve etkili bir şekilde uygulayacağı düşünülüyor. Bu açıdan, 1952’den itibaren uygulanan ithal ikameci modelle başlayan Mısır Kalkınma süreci her ne kadar politik ve ekonomik saiklerle sekteye uğramış olsa da devletin en önemli gelir kaynağı olan verginin ve vergi toplama sürecinin etkinliğinin artmasıyla Mısır halkının yaşam standardının yükseleceği öngörülebilir.

Melasoft Çözümleri

Yakın coğrafyamız başta olmak üzere tüm dünyadaki dijital dönüşüm süreçlerini yakından takip eden Melasoft, vergi mükelleflerinin değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmekte gecikmiyor. Son olarak, Melasoft’un Mısır için geliştirdiği SAP e-Fatura çözümleri ile Mısır’daki operasyonlarınız için zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, SAP ERP sistemi ile de önemli finansal süreçleri bütünleşik yönetme olanağından yararlanabilirsiniz.