Dijital Bankacılık Platformları Firmaların ERP’si Haline Gelebilir mi?

ABD pazarında daha fazla dijital bankacılık seçeneğinin ortaya çıkmasıyla FinTech’ler dikkatlerini, daha iyi bir bankacılık hizmeti alma yönündeki beklentileri her geçen gün artan iş dünyasına çevirmeye başladı.

Kurumsal şirketler ve KOBİ’lerdeki son kullanıcılar, özellikle şimdiki gibi volatil dönemlerde, gelişmiş kullanıcı deneyimi ve sorunsuz işlevselliğe ilaveten, finansal varlıkları daha kolay görüntüleyebilen ve onlar üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilen hizmetler arıyor. Finansal konuların yönetimi de hemen hemen tüm şirketlerde bir numaralı tartışma gündemini oluşturuyor.

Kurumsal dijitalleşmenin yaygınlaşması, her ne kadar finansal verilerin öneminin şirket yöneticilerince daha iyi kavranmasını sağlasa da, finansla ilgili farklı sistemlerin birbirine bağlanması, her bir sistemdeki verilere erişilmesi ve bu verilerin anlamlı analiz ve değerlendirmeler için bir araya getirilmesi başlıca zorluklar olarak şirket yöneticilerini düşündürmeye başladı.

Bilindiği gibi, veri entegrasyonunun günümüz kuruluşları için olan önemi fazlalaştıkça, dijital bankacılık platformlarının, şeffaflığın daha da artırılabilmesi adına finansal verilerin merkezileştirilmesine yönelik sunduğu fırsatlarda çoğalıyor.

Bankacılık hizmetleri ile Ödeme Hesaplarının Birleştirilmesi

Ödemeler Hesabına yönelik sunalabilecek çözümler; aslında ülke içi ve ülke dışı işlem yapabilen, kart ödemelerini ve daha fazlasını içeren, mevcut ödeme hizmetlerinin doğal bir uzantısı olarak düşünülebilir. Ödemeler Hesabı Çözümünü diğer hizmetlerden ayıran başlıca özellik ise, işlemin sadece kendisine odaklanılmaması ve daha çok süreç odaklı bir hizmet olması. Dolayısıyla bu çözüm genel olarak bir tedarik sürecine benzetilebilir; bazı kişilerle görüşmeler yapılır ve farklı çeşitlerde faturalar tanzim edilerek süreç yönetilir.

Ödemeler hesabı işlemleri, sadece işletmenin farklı birimleriyle değil aynı zamanda işletme dışındaki iş ortaklarıyla da büyük ölçüde bağlantılı haldedir. Bu nedenle veri entegrasyonu, faturanın kabulünden onayına ve ödenmesine kadar kesintisiz bir iş akışıelde etmek için hayati önem taşır. İşletmeler mevcut bankacılık hizmetinin üzerine Ödemeler Hesabı Çözümünü ekleyerek, diğer ödemelere ait verilerin hali hazırda tutulmakta olduğu ortamlardan fatura ödeme verilerini de otomatik olarak elde edebilirler.

En basit ifadesiyle bir iş akışı olan Ödemeler Hesabı Çözümü, ticari faaliyetleri baştan uca tarayabiliyor. Bunun için en elverişli yöntem de bu işleminentegre bir biçimde gerçekleştirilmesi. Diğer münferit çözümler ise çekirdek bankacılık hizmetlerinin veya çekirdek finans işlevlerinin dışında kaldığı için bunu gerçekleştiremiyor.

Yeni bir ERP mi?

Bir bankacılık portalının, finansal işlem verilerinin merkezi bir dağıtım noktası (hub) olarak tanımlanabilmesi, kurumsal finans faaliyetlerinin modernize edilmesi adına oldukça önemli bir adımdır. İşletmelerin bugüne kadar bir veri merkezi (hub) olarak kullandıkları Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning -ERP) sistemlerinin görevlerinin bir bankacılık platformuna devredilmesi bazı işletmeler için cesaret gerektiren bir karar olabilir.Zira, aslında bir Banka işletmeler için yegane veri tabanıdır.

Finansal işlem verilerini; banka kartları, havale, EFT ve hatta çekler de dahil olmak üzere ödeme iş akışları ve ödeme teknolojilerinde birleştirmek, işletmeleri çok çeşitli sistemler arasında bilgilerin birbirine bağlanması meşakkatinden kurtararak daha onlara daha şeffaf bir deneyim sağlayabilir.

Bu nedenle, günümüzde yeni nesil bankalar ve bankacılık FinTech’leri, bu fırsatı değerlendirerek, veri bağlantısı ile donatılmış bankacılık hizmetlerini işletmelere sunmaya başladı.

Bununla birlikte, her işletme finansal veri yönetimine yönelik hedeflerine bu kadar kolay ulaşamayabilir. Bir işletme şayet birden fazla banka ile çalışıyor veya üçüncü taraf bir FinTech çözümünü kullanıyorsa finansal işlem verilerini bir araya getirmek büyük bir sorun olabilir. Bu nedenle de, her ne kadar açık bankacılık sistemine yönelik tartışmalar devam etse de, bankalar için, işletmelerin finansal yönetim hedefleri kapsamında oldukça önemli hale gelen verilerin birleştirilmesi modeline yönelik çözümler sunma fırsatı doğabilir.

Veri entegrasyonunun olmaması işletmelerin hızlı ve dakik kararlar verememesine ve gerçek operasyonel gücünü anlayamamasına neden olabilir. Sunmuş olduğu avantajlar nedeniyle, bankacılık ve finansal çözümlere ilişkin bu çalışma modeli, yakın gelecekte daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanacak.

ANAHTARKELİMELER : ÖDEMELER HESABI, B2B, B2B ÖDEMELERİ, BANKACILIK, FINTECH