ZUGFeRD 2.1.1

ZUGFeRD’nin yeni versiyonu ZUGFeRD 2.1.1, XRechnung profili ile kullanıma sunulmuştur. Yeni profilde, EN16931’in gereklilikleri ile XRechnung standardının ulusal iş kuralları ve idareye özgü hükümleri de dahil edildiğinden, Almanya’daki kamu idaresinin özel gereksinimlerini karşılamaktadır.

XRechnungs Profili ZUGFeRD’e Nasıl Entegre Edilir?

ZUGFeRD spesifikasyonu, XRechnung standardının spesifikasyonuna atıfta bulunur. Bu, XRechnung’un ZUGFeRD’e karmaşık olmayan ve hatasız entegrasyonunu sağlar. XRechnung profilinin XML içeriğine (CIUS XRechnung ulusal iş kuralları) ilişkin bireysel gereksinimler, Alman Elektronik Fatura Forumu (FeRD) dışındaki XRechnung komiteleri tarafından belirlenir ve BT Standartları Koordinasyon Ofisi (KoSIT) tarafından yayınlanır.

Hibrit Mi Yoksa Tamamen Yapılandırılmış Mı?

Temel olarak, ZUGFeRD’deki hibrit dosyalar, gömülü XML belgeli bir PDF / A-3 dosyası olarak oluşturulur. Teknik XML yapılarının görsel bir bileşeni bu nedenle tüm ZUGFeRD profillerine dahil edilmiştir. Kamu müşterilerinin bazı fatura giriş portalları (örneğin, merkezi federal fatura giriş platformu ve OZG uyumlu fatura giriş platformu) yalnızca tamamen yapılandırılmış XML fatura verilerini kabul eder. XRechnung profilinde bir ZUGFeRD faturasının başarılı bir şekilde teslim edilmesini sağlamak için ZUGFeRD, beraberindeki PDF dosyası olmadan bir fatura oluşturulmasını sağlar. Tamamen yapılandırılmış XML faturası daha sonra portallara gönderilmelidir.

Hangi Sözdizimi Destekleniyor?

Diğer tüm ZUGFeRD profilleri gibi, ZUGFeRD-XRechnungs profili de UN / CEFACT Cross-Industry-Invoice (CII) sözdiziminde oluşturulmalıdır. UBL’ye ek olarak, CII, EN16931’in sözdizimidir ve kamuya açık müşterilerin alma ve işleme yükümlülüğü vardır. ZUGFeRD’e ek olarak, e-faturalar UBL sözdiziminde kamu yönetimi portallarına da gönderilebilir.

ZUGFeRD2.1.1’i ücretsiz indirmek için tıklayın.

Melasoft SAP ZUGFeRD 2.1.1 Çözümü SAP ile bütünleşik çözümler sunmaktadır.

  • ZUGFeRD’de yer alan hibrit dosyalar, gömülü XML belgeli bir PDF/A-3 dosyası olarak oluşturuyoruz.
  • XRechnung profilinde bir ZUGFeRD faturasının başarılı bir şekilde teslim edilmesini sağlamak için ZUGFeRD, beraberindeki PDF dosyası olmadan bir fatura oluşturulmasını sağlıyoruz.
  • ZUGFeRD dosyasını fatura alıcısının tercih ettiği kanal üzerinden gönderiyoruz.
  • ZUGFeRD dosyasını kendi kendine arşivlemek için faturayı gönderene geri aktarıyoruz (isteğe bağlı olarak Faturayı gönderen için ZUGFeRD dosyasını arşivliyoruz)