Mısır B2B ve B2C Fatura Sistemi

E-fatura sisteminde bir üst aşamaya 15 Şubat 2021’de geçen Mısır Maliye Bakanlığı ile Mısır Vergi İdaresi (MVİ), vergi bilgileri yönetimi ve işlemesi için kullanılan çözümleri modernize etmeye devam ediyor.

Bu genel modernizasyonun en önemli unsuru, faturaların dijital olarak işlenmesidir. Mısır‘ın 2030 Dijital Dönüşüm vizyonunun bir parçası olan ve devlet hizmetlerini iyileştiren ve ana projelerden biri olan MVİ Reform Programı çerçevesinde, MVİ’nin takip etmesini sağlayan merkezi bir çözüm oluşturma faaliyetidir. Bu bağlamda, şu ana kadar toplam 400 şirket e-fatura sistemiyle entegrasyon süreçlerini tamamlamış oldu. 15 Şubat 2021’den itibaren, sisteme kayıtlı şirketlerin mallar veya hizmetler için e-fatura düzenlemeleri yasal bir zorunluluk haline geldi.

Fatura verilerinin dijital formatta anlık alışverişi yoluyla şirketler arasındaki tüm ticaret işlemleri (B2B) için geçerlidir. E-fatura platformu, işletmeler arası düzenlenen (B2B) faturalar ile işletmelerin tüketiciler için (B2C) düzenlendiği faturaların dijital biçimde düzenlenmesini sağlayacak.

Mısır Hükümetinin e-fatura Sisteminden Beklediği Faydalar

Hazırlanan efatura platformu ile vergi mükelleflerinin değerlendirilmesi, KDV beyannamesi yönetimi, denetim ve uyumluluk süreçleri kolaylaşır.

Bu durum aşağıdaki genel faydaları mümkün kılar:

 • Tam dijital fatura işleme
 • Beyanname gönderiminin basitleştirilmesi
 • Tüm şirketlerin Mısır’ın ekonomik faaliyet düzeyi ile ilgili raporlar ve ek bilgiler
 • Geliştirilmiş dijital vergi mükellefi deneyimi
 • Kayıt dışı ekonomiyi resmi standartlara uymaya teşvik edin

Kısa vadede beklenen belirli vergi mükellefi faydaları şunlardır:

 • Düzenlemeden önce taraflar için fatura kalemlerini ve verilerini doğrulamak
 • Şirketin vergilendirme pozisyonunu Düşük Riskli profilli bir şirket olarak sınıflandırarak iyileştirmek
 • KDV için şirketler arası ödeme yöntemlerini kolaylaştırmak
 • Şirketler arasında fatura alışverişi yöntemlerini iyileştirmek
 • Mali tablo hazırlamak için CPA incelemesini kolaylaştırmak

Uzun vadede beklenen belirli vergi mükellefi faydaları şunlardır:

 • İdari yükü, işlem maliyetini ve kâğıt faturayı arşivleme ihtiyacını azaltmak
 • Uzaktan denetim olanağıyla denetim işlemlerini azaltmak
 • Vergi iadesini kolaylaştırmak
 • Beyanname hazırlama ve dosyalama sürecini kolaylaştırmak
 • Kayıt dışı ekonominin birleşmesini etkin bir şekilde desteklemek ve vergi adaletini sağlamak

Mali işlemlerin dijitalleşmesine önem veren Mısır hükümeti e-fatura sistemine katılmayan şirketler için yasal hükümleri işletmektedir. Bu bağlamda, e-fatura düzenlemeyen şirketlerin Nisan ayı ortasından itibaren savcılığa sevk edileceği ifade edilmiştir.

Mısır’ın ticarî işlemler ile vergi işlemlerinin dijitalleşmesine büyük önem verdiği açıktır. Bu dijitalleşme ögelerinin Mısır’ın büyümesine katkı sunması kaçınılmazdır.