Almanya’da eFaturalama

Nisan 2017’de Almanya’da yürürlüğe giren eFatura Yasası (eRechnungsgesetz) ve eFaturalama Yönetmeliği (eRechnungs-Verordnung) fatura tutarına bakılmaksızın tüm federal sözleşme makamları için eFaturalamayı zorunlu hale getirdi.

eFatura Yasası ayrıca elektronik faturalandırmanın uygulanması için belirli tarihler ömgörmektedir. Buna göre,

  • 27.11.2018 tarihinden itibaren en üst düzey federal idare makamları için efatura zorunluyken,
  • 27.11.2019 tarihinden itibaren federal düzeydeki tüm kamu kurumları ve sözleşme makamları için sözleşme değerine bakılmaksızın efatura zorunlu hale getirilmiştir.

Anılan yasa, yalnızca federal kurumlara yönelik düzenlemeler için geçerli olup 2014/55 sayılı AB Direktifinden etkilenen yerel makamlar, federal eyaletlerden (Länder) ek mevzuat talep etmektedir.

eFaturalama platformu ve eFatura yönetimi çözümleri

Kamu alımları için Alman hükümeti tarafından zorunlu kılınan veya önerilen farklı eFaturalama platformları vardır. Eyaletlerde hangi eFaturalama platformunun kullanılacağı kamu otoritesine bağlıdır. Kullanılan formatlar XRechnung ve Avrupa Normu (EN) 16931 ile uyumlu diğer tüm standartlar için geçerli olmalıdır.

eFaturaları alma ve işleme yaklaşımı

eFatura işlemlerinin çoğu, kamu kuruluşları ile ekonomik operatörler (veya onlar adına hareket eden çözüm sağlayıcıları) arasındaki ikili anlaşmalara göre yürütülür. eFaturaları alan kamu kurumları, eFaturaların yapılandırılmış veri olarak mı yoksa otomatik olmayan bir sürece göre mi işleneceğine karar verir.

eFaturalama Avrupa Standardının (EN) uygulanmasına ilişkin durum

Federal düzeyde, efatura yasası 2017’den beri yürürlükte olmasına karşın, her eyalet eFaturayla ilgili farklı yasalar çıkarmıştır.

Öte yandan, Almanya’da kamu alımlarında eFaturalandırmaya ilişkin 2014/55 / AB Direktifinin uygulanmasının bir parçası olarak, Ulusal BT Planlama Konseyi iki karar almıştır:

  1. Haziran 2017’de, kamu makamları için XRechnung zorunlu hale geldi. XRechnung, eFaturalama ile ilgili Avrupa Normu (EN) 16931’in Temel Fatura Kullanıcı Spesifikasyonudur (CIUS). Ulusal makamlar, XRechnung’un yanındaki diğer formatları da kabul edebilir.
  2. Nisan 2018’de, kamu otoritelerinin eFaturayı (PEPPOL) taşıması için standart bir web hizmeti kurulmasına karar verildi. Federal, bölgesel ve yerel makamlar için PEPPOL eDelivery Network’ü kullanmak için Ekim 2018’de karar alınmıştır.

Bu kararların bir parçası olarak, BT Standartları Koordinasyon Ofisine (KoSIT) XRechnung’u sürdürme ve Alman PEPPOL Otoritesi olma sorumluluğu verildi.

XRechnung, “BT Standartları Koordinasyon Ofisi” (KoSIT) tarafından geliştirilen ve efaturalar için sağlanan bir veri alışveriş standardıdır. XRechnung, eFaturanın belirli bir şekli olup teknik açıdan, XML tabanlı, makine tarafından okunabilen anlamsal veri modelidir. 27.11.2020’den beri Alman kamu yönetimi için ulusal standarttır.

Ulusal faturalama kullanım spesifikasyonlarının (CIUS) kullanımı

XRechnung ve ZugFeRD 2.0 için CIUS kullanılır. CIUS, eFaturalama ile ilgili Avrupa Normu (EN) 16931’e uyar. Alman ulusal makamları, XRechnung’un yanında diğer formatları da kabul edebilir. Almanya ayrıca PEPPOL CIUS’tan da yararlanabilir.

FeRD

Ekonomik Yönetim Çalışma Grubu (Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaftliche Verwaltung e.V. – AWV) tarafından 2010 yılında kurulan Alman eFaturalama Forumu (Forum elektronische Rechnung Deutschland – FeRD) kamu ve özel sektörde eFaturalandırmanın kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bakanlıklardan ve diğer hükümet organlarından ve önemli endüstri derneklerinin üyelerinden oluşan FeRD, aynı zamanda üyelerinin katkılarına dayanan gönüllü bir kuruluştur. ZUGFeRD, Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanlığı’nın desteğiyle FeRD tarafından geliştirilmiştir. Fatura biçimi, fatura verilerinin elektronik alışverişi için 2014/55 sayılı AB Direktifi’ne dayanan sektörler arası bir veri formatıdır. ZUGFeRD’in hedeflerinden biri, faturalama tarafları arasında bir format anlaşması yaparak şirketler arasındaki veya şirketler ile kamu idaresi arasındaki iletişimi geliştirmektir.