Hollanda’da eFaturalama Süreci

2012 tarihli Kamu İhale Kanunu’nu 2014/55 sayılı AB Direktifini içerecek şekilde değiştiren 20.12.2017 tarihli kanuna göre, Hollanda’daki tüm kamu kurumları için B2G eFaturalama 18 Nisan 2019’dan itibaren zorunlu hale gelmiştir.

Hollanda hükümeti, 2010/45 sayılı AB Direktifinin bir bölümünü 15 Mart 2012 tarihli Faturalama kuralları Direktifinin uygulanması adıyla kendi mevzuatına eklemiştir. Bu eklemeyle Hollanda, KDV’nin tahakkuk ettirilmesine ilişkin faturalama alanındaki kuralları basitleştirmiş ve eFaturalama için bir girizgâh yapmıştır.

eFatura platformu ve eFatura yönetimi çözümleri

Hollanda’da, 2014/55 / AB Direktifi ve Hollanda Satın Alma Yasası uyarınca e-Faturalandırmanın uygulanması, birlikte çalışabilir bir değişim altyapısı kurmak için PEPPOL çerçevesinin benimsenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Şu anda, tüm devlet kurumları doğrudan veya dolaylı olarak PEPPOL altyapısına bağlıdır. Hollanda pazarında 42 PEPPOL sağlayıcısı vardır.

eFaturaları alma ve işleme yaklaşımı

Hollanda ekonomisindeki aktörler eFaturayı üç şekilde ibraz ederler:

1. Simplerinvoicing ağını kullanma. Ağ hem B2B hem de B2G (merkezi ve yerel) için kullanılabilir. 2013 yılından beri PEPPOL’e bağlı olduğu için uluslararası faturalandırma da mümkündür.

2. Çözüm sağlayıcılarını kullanmak. Tedarikçiler, aktarma merkezi ile doğrudan bağlantı kuran çözüm sağlayıcılar aracılığıyla hükümet için eFatura gönderebilirler. Logius, web sitelerinde çözüm sağlayıcıların bir listesini sunar. eFaturalama, orta hacimli faturalar gönderen, tam otomatik bir eFaturalama sürecine sahip olan veya aktarma merkeziyle doğrudan bağlantı imkânı olmayan tedarikçiler için uygundur.

3. Logius tarafından sağlanan hükümet çözümlerini ve hizmetlerini kullanmak. Bu şekilde, ekonomideki aktörler eFaturaları web formları aracılığıyla elle işleterek gönderebilirler.

Kamu kurumları tarafından alınan eFaturaların işlenmesi yarı otomatik bir şekilde gerçekleştirilir. eFaturaların kamu kurumları tarafından işlenmesi, otomasyon seviyelerinin ve BT sistemlerinin gelişmişliğine bağlıdır. Devlet kurumları eFaturaları otomatik ya da elle işlerler.

Hollanda’daki kamu kuruluşları, e-Faturaları üç biçimde alabilir:

I. UBL-OHNL, geçici personelin işe alınması hariç tüm mal ve hizmetlerin kamu tedarikine ilişkin mesajları açıklayan bir standarttır. UBL-OHNL, uluslararası standart UBL’ye dayanmaktadır. UBL-OHNL faturası en geç 2021’de NLCIUS ile değiştirilecektir;

II. SI-UBL, tüm UBL spesifikasyonunun bir alt kümesidir. SI-UBL standardı, Simplerinvoicing tarafından kullanılır. Standart SI-UBL sonunda NLCIUS ile değiştirilecektir.

III. SETU (İK – XML) standardı, geçici personel işe almak için veri alışverişi bağlamında mesajları (eFaturalar dâhil) açıklar. Bu standart, hükümete en yüksek fatura hacmini sunan standarttır.

Hollanda hükümeti, PEPPOL BIS’de NL CIUS’u kurarak ve en geç 2021’in ilk yarısında uygulamaya geçirerek Avrupa standardına yeniden bağlanmayı hedefliyor.

Alt merkezi düzeydeki ihale makamlarında faturalama uygulaması

Merkeze yakın yerlerde eFaturalama uygulaması işlemeye devam etmektedir. Kasım 2019’da merkeze yakın makamların %95’i eFaturaları kullanırken, eFaturalama henüz tüm belediyeler ve tedarikçiler için zorunlu değildi. Buna karşın PEPPOL kullanımı zorunlu olmamakla birlikte tavsiye edilmektedir. Belediyelerin yasal olarak tedarikçilerinden eFatura talep etmeleri gerekmemektedir. Ancak tedarik sözleşmelerinde bir şart belirleme imkanına sahiptirler.

eFaturalama Avrupa Standardının (EN) uygulanmasına ilişkin durum

Hollanda, Direktifi Ulusal Satın Alma Yasası aracılığıyla yasaya aktarmıştır. Direktifin merkez altı yetkililer için uzatılmış son tarihine ihtiyaç duymamıştır. İhale makamlarının adres ağına (yani PEPPOL SMP) dahil olma kabiliyeti yönetmeliğe dahil edilmemiş, ancak ek bir protokol sağlanmıştır.

Ulusal Faturalama Kullanım Spesifikasyonlarının (CIUS) kullanımı

NLCIUS, Hollanda’da uygulanmak üzere zorunlu Avrupa Standardı (EN) 16931’in bir alt kümesidir. Avrupa Standardı (EN16931) hükümetlere eFaturalama yöntemini açıklar ve şirketler tarafından da kullanılabilir. EN16931 ve NLCIUS, Hollanda’daki devlet kurumlarına yapılan faturalarda kullanılması gereken unsurlar ve veriler hakkında hükümetlere ve şirketlere açıklık sağlar.