Ekvador eFaturalama

1997’den beri SRI (Gelir İdaresi) Ekvador’un vergi politikasıyla ilgili her şeyden sorumlu kurum olmuştur.

SRI nedir?

İç Gelir Servisi (SRI), 1997 yılında Ekvador’un vergi politikasından o yıla kadar sorumlu olan eski Gelirler Genel Müdürlüğü temelinde oluşturulan özerk bir mali kurumdur. SRI’nin ana işlevi, adalet ve eşitlik ilkelerine dayanan vergi kültürü oluşturmak ve vergi toplamaktır. Ekvador’da vergi tahsilatında bir artış sağlanması, vergi konularında eğitim ve bilgilerin teşvik edilmesi ve Elektronik Faturalama ve çevrimiçi hizmetler gibi yeni teknolojilere dayalı sistemlerin uygulanması ile karakterize edilmiştir.

SRI’nin işlevleri ve yetkileri nelerdir?

Ekvador Devletinin özerk bir organı olarak, yasa, SRI’ye kanun çerçevesinde yetkiler ve yükümlülükler verir.

  • Ekvador’un vergi politikasını hayata geçirmek
  • Vergi mükellefini vergi yükümlülükleriyle ilgili bilgilendirmek
  • Vergileri belirlemek, toplamak ve kontrol etmek
  • Vergiler yoluyla elde edilen kaynakları yeniden dağıtmak
  • Vergi mükelleflerine vergi yükümlülüklerine uyumu kolaylaştıracak araçlar sağlamak

Diğer bir deyişle, Ekvador’da ticari iş ve işlem yapan vergi mükellefleri ve şirketlerin tamamı SRI’nin ve yasaların belirlediği atıflar ve yetkiler yoluyla, vergilerin toplanması konusundaki işlevlerine ve yükümlülüklerine uymalıdır.

Çevrimiçi SRI nedir?

Mükelleflerin yükümlülüklerine gönüllü uyumunu artırma ve yasal süreçlerin etkinliğini artırma hedefi kapsamında, SRI yeni teknolojileri uygulamaya koydu.

SRI çevrimiçi hizmet kanalı, vergi mükelleflerinin vergi durumlarıyla ilgili çeşitli soruşturmalar yapmalarına, prosedürleri gerçekleştirmelerine ve internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan ödeme yapmalarına olanak tanır. Çevrimiçi SRI sistemi erişilebilir bir arayüze sahiptir. Bilgisayarların, cep telefonlarının ve internet erişimi olan diğer cihazların farklı boyut ve çözünürlüklerine uyum sağlar. Çevrimiçi SRI’yi kullanmak, vergi mükelleflerinin Vergi Durumları ve borçları hakkında güncel ve ilk elden bilgi almalarına ve farklı ödeme yöntemleriyle rahatça ödeme yapmalarına olanak tanır.

eFaturada Önemli Tarihler

1 Ocak 2019’dan beri motosikletler de dahil olmak üzere yeni kara taşımacılığı araçlarının pazarlama faaliyetlerinde bulunanlar ile hidrokarbon ve bioyakıttan elde edilen sıvı yakıtların satışıyla uğraşan gerçek kişi ve şirketler.

1 Haziran 2019 itibarıyla ithalatçı – gerçek kişi ve şirketler – ithal ettikleri ürünlerin yerel satış faaliyetlerini yürütenler. Bir önceki mali yılda satış geliri 100.000 USD’ye eşit veya daha büyük olan gerçek kişiler ve şirketler.

1 Ocak 2020 itibariyle ağır makinelerin ve yol ekipmanlarının pazarlama faaliyetini yürüten şirketler ile sıvılaştırılmış gazın toptan ve perakende satışını gerçekleştiren kişi veya kuruluşlar.

1 Haziran 2021 itibariyle kamu idareleri için 1.000 USD’ye eşit veya daha büyük tutarlarda mal ve hizmet satışı yapan gerçek kişi ve şirketler.

1 Ocak 2022 itibariyle Vergi Rejimi Yasası’nın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer alan Basitleştirilmiş Rejim kapsamındaki şirketler ile Galapagos eyaletinde mukim olmayan yıllık satış geliri 200.000 ila 300.000 USD arasında olan gerçek kişi ve şirketler.

1 Ocak 2023 itibariyle Vergi Rejimi Yasası’nın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer alan Basitleştirilmiş Rejim kapsamındaki şirketler ile Galapagos eyaletinde mukim olmayan yıllık satış geliri 200.000 ila 300.000 USD arasında olan gerçek kişi ve şirketler.

Gelir İdaresi (SRI) tarafından 2024 yılına kadar yayınlanan takvime göre, Ekvador’da faaliyet gösteren çoğu vergi mükellefinin elektronik fatura düzenlemesi gerekecek.