PEPPOL Nedir?

PEPPOL, Pan-European Public Procurement OnLine anlamına gelir; sınır ötesi e-Tedarik sağlayan bir dizi yapı ve özelliktir.

Amaç, tamamen elektronik olarak desteklenen bir kamu ihale ve satın alma sürecini (kamu e-İhale) hızlandırmak ve maliyetlerden tasarruf etmek için açık standartları kullanmaktır. Bununla birlikte PEPPOL, eSatınalma çözümlerinde ve eTicaret değişim hizmetlerinde uygulanabilecek bir dizi teknik özellik sağlar. Peppol’ün kullanımı, OpenPeppol’ün sahip olduğu ve sürdürdüğü çok taraflı bir anlaşma yapısı tarafından yönetilir.

UBL belgelerinin değişimi için PEPPOL ağı, “4 köşeli model” olarak tanımlar ve aşağıdakilerden oluşur:

1.Gönderen,

2.Verici erişim noktası,

3.Alıcı Erişim Noktası ve

4.Alıcı.

Bu belgeler arasında eSiparişler, eFaturalar, eKataloglar vb. yer alır.

Peppol Erişim Noktaları, kullanıcıları Peppol ağına bağlar ve Peppol özelliklerine göre elektronik belge alışverişi yapar. Öte yandan, alıcılar ve tedarikçiler, halihazırda ağda bulunan tüm Peppol katılımcılarına ulaşmak için tercih ettikleri tek erişim noktası sağlayıcısını seçmekte özgürdür.

Bu bağlamda Peppol şunları sağlar:

  • e-tedarik çözümleri için pazar etkinleştirme
  • Standartlara dayalı iş süreci birlikte çalışabilirliği
  • Birlikte çalışabilirliğin teknik ve yasal temelini oluşturan Peppol eDelivery Network ve Peppol Transport Altyapı Anlaşmaları
  • Elektronik ticaret yapmak isteyen alıcılar ve tedarikçiler için işe alım sürecinin basitleştirilmesi ve iyileştirilmesi.

Peppol Bileşenleri

Peppol üç ana sütuna dayanmaktadır:

  1. Ağ (Peppol eTeslimat Ağı).
  2. Belge spesifikasyonları (Peppol Business Interoperability Spesifikasyonları ‘BIS’)
  3. Ağ yönetişimi tanımlayan yasal çerçeve (Peppol Ulaşım Altyapı Anlaşmaları- TIA)

Kayıt Sonrası süreçte ise Peppol şunları kapsar:

  • Sözleşme kapsamında sunulan mal ve hizmetler hakkında bilgi alışverişi için e-Kataloglar.
  • eSiparişler ve eFaturalandırma, alıcı ve tedarikçilere ortak iş bilgilerini paylaşmaları için prosedürler sağlar.
  • eTeslim Ağı, ortak ulusal BT uyumlu standartlara ve birbirine bağlı eTedarik süreçlerine dayalıdır.