Yeni Zelanda eFatura Süreci

eFatura, satıcı ve alıcıların finansal sistemleri arasındaki dijital fatura alışverişidir. eFatura sayesinde, Yeni Zelanda’daki işletmelerin her yıl işlem maliyetlerinde milyarlarca dolar tasarruf sağlaması bekleniyor. eFatura kullanımıyla birlikte küçük işletmeler daha iyi nakit akışı sağlar. Yeni Zelanda hükümeti, tüm kurumları e-Faturalandırmayı benimsemeye teşvik ediyor. Bu minvalde, tüm yurt içi faturaların %95’ini 10 iş günü içinde ödemeyi hedefleyen kurumlara devlet yardımcı olacak. Aynı zamanda kamu genelinde süreçlerin düzenlenmesini sağlayacak.

eFaturalandırmanın sağladığı birtakım faydalar:

1. Hata oranının azaltması
2. Güvenlik
3. Tutarlılık
4. İzlenebilirlik
5. Artan müşteri ilişkileri

Yeni Zelanda, uluslararası standartlara dayalı efatura modeli Peppol’ü kullanmaktadır. Ortak format, büyüklükleri ve kullandıkları finansal sistem ne olursa olsun tüm işletmelerin eFaturaya erişmesine olanak tanır.

eFaturalandırma, servis sağlayıcıları aracılığıyla etkinleşir. Kurumlar(Agencies), işletmeleri Peppol ağına bağlayan erişim noktası görevi gören bir dizi akredite Yeni Zelanda ve uluslararası hizmet sağlayıcı arasından seçim yapar. Yeni Zelanda İşletme Numarası (NZBN) web sitesindeki “e-Faturalandırmaya Başlarken” sayfasında akredite hizmet sağlayıcıların bir listesi bulunur.

Peppol sistemi eFaturanın yanı sıra eSipariş, eKatalog ve eİrsaliye dahil olmak üzere diğer eSatınalma belgelerinin doğrudan dijital değişimini sağlayan Yeni Zelanda anılan dönüşüm çözümlerini 2020’nin ortalarından beri uygulamakta.

eFatura nasıl çalışır?

Fatura bilgileri, GST numarası, YZ İşletme Numarası (NZBN) ve banka hesap numarası gibi bilgilerin kontrol edilip onaylandığı eFatura ağından geçer.

Yeni Zelanda İşletme Numarası (NZBN)

Fatura bilgileri, satın alma ayrıntılarıyla mutabık kılındığı ve ödemeye hazır olduğu alıcının finansal sistemine iletilir. NZBN, eFaturanın doğru alıcıya yönlendirilmesini sağlamak için kullanır. Erişim noktası sağlayıcıları (güvenli ağ geçitleri), işletmeleri eFaturalama ağına bağlar.

Yeni Zelanda’da her yıl 280 milyondan fazla B2B fatura ile, Yeni Zelanda ekonomisine 10 yılda 4,4 milyar dolar tasarruf sağlanacağı tahmin edilmektedir.

eFaturalandırma şu anda isteğe bağlı olmakla birlikte yakın zamanda kamu kurumları için zorunlu hale gelmesi muhtemeldir.

eFatura çerçevesine farklı şekillerde erişmek mümkün. Birçok büyük işletme kendi “kurum içi” uygulamalarla çözüm sağlamakta. Küçük işletmeler, muhasebe veya finansal yazılım sağlayıcılarını veya ücretsiz eFatura çözümleriyle işlem yapıyor. Bazı orta ölçekli işletmeler, bir erişim noktası sağlayıcısı aracılığıyla ağa doğrudan erişim talep ediyor.