Arnavutluk’ta E-Faturalama

1 Temmuz itibariyle B2B işlemleri gerçekleştiren herhangi bir şirketin faturalarını elektronik biçimde Vergiler Genel Müdürlüğü’ne (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – DPT) beyan etmesi gerekecek. Eylül ayı itibariyle de B2C işlemlerini gerçekleştiren şirketler de e-faturaya uygulamasına uymak zorunda kalacaklar.

Elektronik fatura ve ciro izleme sistemine ilişkin 87 sayılı Kanunun uygulanmasıyla Arnavutluk, Denetim Sistemi adı verilen yeni bir faturalama ve mali kontrol modeli kurdu. Bu sistemin ayırt edici özelliklerinden biri, elektronik faturalama sisteminin tüm Arnavut iş dünyası tarafından kitlesel olarak benimsenmesidir.

Yeni Denetim Sistemi, vergi sahtekarlığını azaltmak, vergi süreçlerini basitleştirmek ve genel vergi tahsilatını iyileştirmek için vergi modelini Avrupa standartlarına göre çağdaşlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu açıdan yeni faturalandırma sistemi fatura düzenleyen tüm vergi mükellefleri ile Kamu Kuruluşlarını bağlıyor olacak.

Proje, Arnavutluk Vergi Genel Müdürlüğü (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – DPT) ve Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı AKSHI (Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit) tarafından uygulanmaktadır.

Elektronik fatura için uygulama zaman çizelgesi:

● 1 Ocak 2021 – B2G Elektronik faturalama.

1 Temmuz 2021 – B2B Elektronik faturalama.

● 1 Eylül 2021 – B2C Elektronik faturalama.

Arnavutluk’ta e-fatura düzenleyebilmek için gereksinimler:

● AKSHI tarafından verilen elektronik sertifika.

● CIS merkezi faturalama platformu aracılığıyla düzenleme.

● Elektronik fatura yazılımı.

Arnavutluk’ta Elektronik Fatura Sistemi

Denetim Sistemi, vergi mükellefleri tarafından gerçek zamanlı olarak Arnavutluk Vergi Genel Müdürlüğü’ne (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – DPT) kesilen faturaların beyanını gerektirir. Bu nedenle hükümet, Merkezi Bilgi Sistemi (CIS) adı verilen merkezi bir faturalama platformunu uygulamaya koydu. Tüm faturalar doğrulama için CIS’e gönderilmelidir. DPT, NIVF adı verilen benzersiz bir kod atayarak faturaları doğrular. DPT daha sonra NIVF kodunu içeren bir QR koduyla PDF faturaları oluşturur. Bu faturalar CIS platformundan indirilebilir veya yazdırılabilir.

Hükümet, yeni vergi denetim sisteminin “Avrupa Birliği standartlarına uygun aynı zamanda günümüz teknolojisiyle de uyumlu olduğunu ve Arnavutluk Ekonomisi için daha iyi ve daha uyarlanabilir fırsatlara izin verdiği” için seçildiğini belirtti.

Bu sistem sayesinde, vergi mükellefleri faturaların durumunu anında doğrulayabilecek ve doğru beyan edilip edilmediğini görebilecek. Bunun şeffaflık üzerinde olumlu bir etkisi olacak ve kayıt dışı ekonominin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Fatura Saklama

Tüm faturalar, vergi mükellefi tarafından düzenlendikleri yıldan başlayarak 5 tam yıl boyunca elektronik formatta saklanmalıdır. Depolama, kaynağının gerçekliğini, içeriğin bütünlüğünü ve belgelerin okunabilirliğini garanti etmelidir.

Biçim

Elektronik faturanın temel kullanımı için şartname UN/CEFACT- Endüstriler Arası Fatura (Şema XML 16B); Elektronik faturanın temel kullanımı için özellikler- ISO / IEC 19845: 2015 (UBL 2.1).

Düzeltici Elektronik Faturalar

Faturada hata olması durumunda yeni bir düzeltici fatura düzenlenmelidir. Bu fatura, düzeltmekte olduğu orijinal faturaya bir referans içermelidir.

© Melasoft Information Technologies