Dijital Dönem ve BAE

Dijital Dönem

BAE dijital dönem kapsamında eTicaret ve eFatura gibi alanlarda dijital dönüşüme büyük önem veriyor.

BAE Dijital Dönem kapsamında, elektronik faturalandırmanın önemini kavramış ve ülke genelinde e-fatura kullanımını kabul etmiştir. Bu açıdan BAE, bulunduğu coğrafyada birçok ülkeye örnek teşkil eder. Elektronik Ticaret ve İşlemler Hakkında 1 sayılı 2006 tarihli Federal Yasa, elektronik işlemler ve ticaretle ilgili elektronik kayıtlar, belgeler ve imzalar için geçerlidir. Ayrıca BAE dijital dönem bağlamında, e-fatura kullanımına yasal bir tanıma sağlar. Kanun, eFaturalama ve eİmzaların kullanımı için tek tip kurallar ve düzenlemeler belirler. Aynı zamanda kanunun elektronik iletişim konusunda standartları düzenleme yetkisi vardır.

Elektronik Ticaret ve İşlemler Hakkında 1 sayılı 2006 tarihli Federal Yasa ile,

  • Belgelerin dosyalanmasını, sunulmasını, oluşturulmasını veya saklanması dijital biçimde sağlanır
  • Herhangi bir izin, lisans, karar veya onay elektronik olarak verilir
  • Ücretleri ve diğer ödemeleri elektronik olarak kabul edilir
  • Devlet ihaleleri ile ilgili olarak elektronik yollarla ihaleler verebilir ve teklifler alabilirsiniz.

KDV hakkında 2017 tarihli 8 sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararname vergi faturasını yazılı ve elektronik biçimlerini kabul eder.

Maliye Bakanlığı, ücret ödeme sürecinin tamamlanmasına kadar tüm satın alma döngüsünü otomatikleştiren e-Tedarik sistemini kullanmaktadır. Sistem, tedarikçilerin BAE’nin kurumları tarafından sunulan ihalelere çevrimiçi olarak katılmasına olanak tanır. Tedarikçilerin satın alma siparişlerini takip etmesine ve dijital fatura göndermesine olanak tanır.

Telekomünikasyon Kurumunun eFaturalama sistemi, sözleşmeli tedarikçilerin faturalarını elektronik olarak gönderilmesine imkan tanır. Aynı zamanda sistem ödemeleri, satın alma siparişlerini, sözleşmeleri ve bildirimlerin takip edilmesini sağlar.

Dijital Dönem ve BAE

2021’de Dubai Smart hükümeti tamamen kâğıtsız hale gelecek. Böylece her yıl devlet işlemleri için kullanılan 1 milyardan fazla kâğıt parçasını ortadan kaldırarak zamandan, kaynaklardan ve çevreden tasarruf edecek. BAE hükümeti dijital dönemde, 2021 ile birlikte müşteri işlemlerinin yüzde 100’ü dijital hale getiriyor. Bu, Hükümetin artık tüm operasyonlarında kâğıt belge yayınlamayacağı veya talep etmeyeceği anlamına geliyor. Smart Dubai, kâğıtsız işlemleri mümkün kılan dijitalleşme için yasal bir çerçeveyi uygulamayı hedef alır.

melasoft