Çin fatura sistemi fapiao

Çin fatura sistemi fapiaoyu kullanmak yasal yükümlülük haline geliyor.

Çin Fatura Sistemi Fapiao

Çin fatura sistemi fapiao mal ve hizmet alımı için kanıt olarak hizmet veren bir yasal makbuzdur. Bununla beraber, genişletilmiş Çin fatura sistemi fapiao Çin vergi yasasının temel bir bileşenidir. Ayrıca işletmeler için de önemli bir uyum bileşenidir.

Çin Vergi İdaresi, şirketlerin satış işlemi bitmeden vergi ödemesi yapabilmeleri için fapiao kullanılmasını şart koşuyor. Bu şekilde, faturaların vergi makbuzu işlevi gördüğü diğer ülkelerden farklı olarak, Çin fatura sistemi fapiao, vergi kaçakçılığına karşı bir garanti işlevi görür.

Vergi İdareleri fapiao yazdırır, dağıtır ve yönetir. İşletmelerin, iş kapsamlarına göre ilgili fapiao satın almalarını sağlar. Bu açıdan, bireyler işletme masraflarını geri almak için fapiao sistemine ihtiyaç duyarken, şirketler tüm ticari işlem akışını fapiao sistemine kaydetmek zorundadırlar. Bu nedenle, sistemin sağlam bir şekilde anlaşılması önemli bir gerekliliktir.

Fapiao Türleri

Fapiao’nun iki ana kategorisi vardır:

  1. Genel fapiao
  2. Özel katma değer vergisi (KDV) fapiao

İki tür arasındaki temel fark, özel fapiao vergi indirimi amacıyla kullanılırken, genel fapiao’nun bu amaçla kullanılamamasıdır.

KDV fapiao’su vergi indirimi amacıyla kullanıldığından, satıcının vergi kodu, adresi, telefon numarası ve banka hesabı bilgileri dahil olmak üzere çok daha ayrıntılı bilgi içerecektir.

Ek olarak, bir KDV fapiao’sundaki satın alma tutarı genellikle vergilendirilebilir ve vergilendirilemez bileşenlere ayrılır. Genel fapiao‘da gösterilen tutara genellikle vergi dahil edilmiştir.

Farklı fapiao türleri göz önüne alındığında, şirketler, vergi dairesiyle herhangi bir fapiao satın alma işlemi yapmadan önce, hangi tür fapiao’ya ihtiyaç duyduklarını doğrulamak için bir muhasebeciye danışmalıdır.

Genel KDV fapiao’su

Genel KDV fapiao’su, özel KDV fapiao’sunun geçerli olmadığı durumlarda ödeme kanıtı olarak kullanılır. Bununla beraber, Genel KDV fapiao’sunun iki biçimi vardır:

  1. Genel KDV faturaları
  2. Bordro faturaları

Vergi mükelleflerinin her iki vergi biçimini seçmeleri mümkündür. Ancak ikincisi çoğunlukla hizmet sektöründe kullanılmaktadır. Genel KDV fapiao’su için en yaygın vergi mükellefleri genellikle şunlardır:

  • İşletme vergi mükellefleri
  • Küçük ölçekli vergi mükellefleri

Özel KDV (Ö-KDV) faturaları düzenlemelerine izin verilmeyen KDV vergi mükellefleri (sigara, alkol, yiyecek, giyim, ayakkabı ve şapka, makyaj ve diğer tüketim mallarını satan genel ticari vergi mükellefleri gibi).

Ö-KDV fapiao’su düzenleyemeyen kuruluşlar veya bireyler, malları satarken, vergilendirilebilir hizmetler sağlarken veya diğer işletme faaliyetlerini yürütürken genel fapiao düzenler.

Özel KDV fapiao’su

Ö-KDV fapiao’su, genel vergi mükellefleri tarafından, mal satarken veya vergilendirilebilir hizmetler sağlarken müşterilere verilir. Vergisiz malların satışı için özel KDV fapiao’su düzenlenemez.

Ö-KDV Faturası aşağıdaki üç temel nüshadan oluşur:

  1. Defter tutma nüshası- ihracatçı için bir defter tutma fişi
  2. İndirim nüshası- satın alan müşteri için bir vergi indirimi kuponu
  3. Fatura nüshası- müşteri için bir muhasebe fişi.

Fapiao sayısı ve her bir fapiaonun sermaye değeri kotalara tabidir. Şirketin yerel vergi bürosu, kotaları vergi mükellefinin fiili üretim ve/ya iş faaliyeti durumuna göre belirler.

Yerel vergi bürosu, vergi mükellefine bir azami fatura tutarı başvurusu gönderdikten sonra durumu belirler. 100.000 RMB’yi (14.458 ABD Doları) aşan fatura başvuruları için yetkililer, başvuru sahibi için bir saha incelemesi gerçekleştirir.

Vergi idaresi, özel KDV faturası için kotaları onayladıktan sonra, vergi mükellefi, vergi sistemine için tasarlanan ve entegre edilen vergi bürosunun yazıcılarını kullanarak faturalarını yazdırır. Bir şirket vergi bürosu tarafından onaylanan fatura kotasını aşarsa şirket geçici bir değer artışı için başvurur. Böylece şirket ek fapiao alması mümkündür. Genellikle ikincisi işletmeler için daha kolaydır.

Çin Fatura Sistemi Fapiao Kullanma Yükümlülüğü

Bir şirketin fapiao sistemini hatasız ve doğru bir şekilde kullanması oldukça önemlidir. Ayrıca, bir şirket müşterisi tarafından talep edildiğinde fapiao üretemezse bu yasa dışı bir eyleme dönüşür. Zira tüm ticari işlemlerin bir fapiao’ya kaydedilmesi kanunen zorunludur.

Tüketiciler için fapiao, işletme masraflarını geri almaları gereken durumlarda harcama kanıtı görevi görür. Her zaman otomatik olarak teklif edilmediğinden, bir hizmet sağlayıcıdan fapiao almak müşterinin sorumluluğundadır.