Ödeme Kuruluşu / Elektronik Para Kuruluşu Çözümleri

Fintech ürünlerimiz ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları başta olmak üzere fintech alanında faaliyet göstermek isteyen kuruluşların altyapı, çekirdek (core) sistem, yönetim ve şube/temsilci/acente portalları, son kullanıcılara yönelik web portal ve mobil uygulama ile her türlü web portal ve mobil uygulama ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.

Ödeme Kuruluşu / Elektronik Para Kuruluşu nedir? Hangi yetkilere sahiptir?

Ödeme Kuruluşu ifadesi ile, ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek için yetkilendirilen tüzel kişiler anlaşılmaktadır. Elektronik Para Kuruluşu ise elektronik para ihraç etme yetkisi verilmiş tüzel kişilerin tanımıdır.

Ödeme hizmetleri; ödeme hesabının işletilmesi için gerekli olan tüm işlemleri, ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren para transferini, ödeme aracının ihraç veya kabulünü, para havalesini, ödemenin aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemini, fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri kapsar. Bu hizmetlere ilaveten ödeme hizmetleri; Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmetini, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini, ödemeler alanında toplam büyüklük veya etki alanı açısından yetkili otorite tarafından belirlenecek seviyeye ulaşan diğer işlem ve hizmetleri ifade eder.

Elektronik para; fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değerdir. Elektronik para kavramı kripto para kavramı ile sıklıkla karıştırılabilmektedir. Merkezi bir yapıda olan elektronik paralar bir otoritenin denetim ve kontrolüne tabi iken, kripto paraların arkasında herhangi bir otorite bulunmamaktadır. Merkezi bir yapıda olmayan kripto paralar genellikle blockchain teknolojisini kullanırlar ve düzenlemeler kullanıcı topluluğunun çoğunluğu tarafından yapılır.

6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında, Türkiye’de ödeme veya elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunulabilmesi ancak gerekli lisanların alınmış olması şartıyla mümkündür. Ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu lisansı alınabilmesinin en önemli gereksinimlerinden biri ise bilgi sistemlerinin hazır ve çalışır durumda olmasıdır. Sözkonusu bilgi sistemleri; yazılım, donanım, süreçler ve insan kaynağı olmak üzere dört unsurdan oluşan bir bütündür. T.C. Merkez Bankasına yapılacak lisans başvurusu esnasında bu dört unsurun da hazır olması gerekir. Bilgi sistemlerinin temelini “ödeme hizmetlerinde kullanılacak yazılım” oluşturmaktadır. Kuruluşların müşterilerine sunacağı bütün hizmetler bu yazılım üzerinden yürütülmektedir.

Fintech ürünlerimiz ile;

 • PSD2 / API tabanlı Açık Bankacılık (Open Banking)
 • İsme Para Havalesi (Yurtiçi/Yurtdışı)
 • Hesap Bazlı Para Transferi
 • Uluslararası Para Transferi
 • Ödeme Hizmetleri
 • Ödeme Geçidi (Payment Gateway)
 • Elektronik Para (Elektronik Para İhracı, Kullanılması, Fona Çevrilmesi ve Transferi)
 • Kredi Kartı Saklama
 • Sanal POS Entegrasyonu
 • Ön Ödemeli Kart Sistemi Entegrasyonu
 • Fatura Ödeme Sistemi Entegrasyonu

çözümlerini deneyimli ve uzman ekibimizle sunabilmekteyiz.

MELASOFT olarak;

 • Firmanızın kullanacağı temel ödeme hizmeti / elektronik para yazılımının hazır hale getirilmesi;
 • Ödeme hizmeti / elektronik para yazılımına ilişkin gerekli güncelleme ve geliştirme desteğinin verilmesi;
 • Muhasebe programı, SMS/Email hizmeti, Fraud önleme programı, AML/CFT (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) programları gibi yan yazılımların temini ve sisteme entegre edilmesi,
 • Şirketinizin bilgi sistemlerinin işletilmesi, yönetimi, koordinasyonu

hizmetlerinin tamamını tecrübeli ve nitelikli kadromuzla bir bütün olarak ve sizin ihtiyaçlarınızı tamamen karşılayabilecek şekilde sunabilmekteyiz.