Endonezya e-Faktur

1 Temmuz 2015’ten itibaren Endonezya hükümeti şirketlerin e-Faktur kullanmasını zorunlu hale getirdi. Yüksek miktarda vergi iadesi, naylon faturalar gibi bir dizi nedenden dolayı Endonezya güçlü bir vergi altyapısı oluşturamadı. Endonezya e-faktur kullanımının yaygınlaşmasıyla güçlü bir vergi sisteminin ilk adımı atılmış oldu.

Fatura, Endonezya’da KDV’nin ödendiğinin kanıtı olarak hizmet ettiğinden, özellikle alıcılar için önemlidir. Bir vergi faturası düzenlenmezse, vergi idaresi yaptırım uygular. Bu minvalde düzenlenebilecek çeşitli fatura türleri vardır.

Basit Vergi Faturası

Temel işlemler için basit bir vergi faturası düzenlenebilir. Dolayısıyla, öngörülen bir düzeni yoktur ve standart bir vergi faturası gibi numaralandırılmasına gerek yoktur. Satıcının KDV raporlarına dahil etmesi gerektiğinden, yükümlülüğü azaltmak için basit bir vergi faturası düzenlenemez.

Endonezya’da Standart Vergi Faturası

Endonezya’da ticari faturalara bir vergi faturası eşlik etmelidir. Bu nedenle vergi faturası, vergi bilgilerini görüntülerken, bir fatura satılan mallar veya sağlanan hizmetler hakkında daha ayrıntılı bilgiler içerir. Vergi faturası, bir satıcının KDV (ve varsa satış vergisi) ibraz ettiğinin kanıtı olarak hizmet eder ve daha sonra KDV raporlaması için temel teşkil eder.

Endonezya’da Geçersiz Vergi Faturalarının Kullanımı

Sistem geçersiz bir vergi faturasını şu şekilde tanımlar:

  • Fiili bir işleme göre düzenlenmemiş bir vergi faturası,
  • Vergiye tabi olmayan bir girişimci tarafından düzenlenen vergi faturası.

Geçersiz bir vergi faturası düzenlediği tespit edilen vergi mükellefinin e-sertifikası Vergi Genel Müdürü (DGT) askıya alır. Böylece vergi mükellef vergi faturası düzenleme hakkına sahip olmayacaktır.

Bir vergi faturasının (eFaktur Pajak) geçerli olup olmadığını belirlemek için, vergi makamları aşağıdaki kriterlere bakar.

Vergi mükellefi gerçek/tüzel kişinin:

  • Kimlik belgesinin uygunluğu
  • İş yerinin varlığı ve geçerliliği
  • Ticari faaliyetinin uygunluk düzeyi

Askıya alınmanın kaldırılması için, vergi mükellefinin, askıya alma kararının verildiği tarihten itibaren 30 takvim günü içinde Vergi İstihbaratı Müdürüne bir açıklama mektubu sunması gerekmektedir. Bir vergi mükellefi bu 30 gün içinde böyle bir mektubu gönderemezse, bu, vergi mükellefinin elektronik sertifikasının kalıcı olarak iptal edilmesiyle sonuçlanır.

E-Faktur Nedir?

E-vergi faturası veya e-Faktur sistemi, Vergi Dairesi tarafından onaylı ve bütünleşik bir KDV iadesi içeren bir Faktur Pajak oluşturma sistemidir. Öte yandan, e-Faktur vergi mükellefi DGT onaylı elektronik biçimde imzalar. Fiziki vergi faturasını ise, vergi mükellefi kâğıt biçiminde hazırlar ve basılı biçimini imzalar. Sistem, e-Fakturdan alınan vergi faturalarını KDV Beyannamesinde raporlar.

E-Faktur’un Uygulanışı

KDV mükellefinin e-Faktur için elektronik sertifika alması gerekir. E-sertifika, KDV mükellefinin çevrimiçi Vergi Faturası seri numarası talep edebilmesi ve e-Faktur düzenleyebilmesi için gereklidir. Bu nedenle, ilgili Vergi Dairesine için elektronik olarak kayıt yaptırmalıdır. Nihayetinde vergi mükellefine DGT tarafından öngörülen hüküm ve koşulları kabul ettiğinde e-sertifika verilecektir.