Enflasyon Muhasebesi Nedir?

Enflasyon muhasebesi, bir işletmenin finansal tablolarında enflasyonun etkisini doğru bir şekilde yansıtmak amacıyla kullanılan muhasebe yöntemlerini ifade eder.

Enflasyon Düzeltmesi; paranın satın alma gücündeki değişimler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır. Diğer bir ifadeyle; mali tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetlerin değerlerinin, tablonun ait olduğu tarihteki değerine yükseltilmesidir.

Enflasyon

Bu uygulamada amaç özetle, mali tabloların dönem sonundaki satın alma gücüne göre yeniden düzenlenmesi, parasal olmayan varlıkların enflasyon karşısında eriyen tarihi değerleri yerine gerçek değerleri ile bilançolara yansıtılması, bu sayede finansal tabloların gerçeği yansıtması, bunların yanı sıra vergi matrahlarının doğru bir şekilde hesaplanmasının sağlanmasıdır.

Şirketler, Vergi Usul Kanunu’na göre fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar.

Yüksek enflasyon ortamında enflasyon düzeltmesinin yapılmaması; yükselen nominal, fiktif kârlılık, yüksek vergi, yüksek temettü ödemeleri ve eriyen sermaye yapısı olacaktır.

Dolayısıyla enflasyon muhasebesi uygulanmıyor ve sermayenin getirisi enflasyonun altında kalıyorsa bu sermayenin erimesi anlamına gelir.

Fiyat Artışı

Neden Önemli?

  • Doğru Değerleme: Enflasyon muhasebesi, işletmelerin varlıklarını ve borçlarını güncel değerleriyle değerlemelerine yardımcı olur. Bu, işletmelerin gerçek finansal durumunu daha doğru bir şekilde anlamalarına ve paydaşlarına doğru bilgi sunmalarına olanak tanır.
  • Mali Analiz: Enflasyon muhasebesi, işletmelerin finansal performanslarını zaman içinde izlemelerine yardımcı olur. Bu, işletmelerin mali analizlerini daha kesin ve güvenilir hale getirir.
  • Kanuni Zorunluluk: Enflasyon muhasebesi uygulamak, bazı ülkelerde yasal bir zorunluluktur.
  • Risk Yönetimi: Enflasyonun finansal tablolara etkisini anlamak, işletmelerin gelecekteki finansal riskleri daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilir.

Melasoft SAP Enflasyon Muhasebesi Çözümü

Enflasyon Muhasebesi

Melasoft SAP Enflasyon Muhasebesi Paketi, enflasyonun finansal tablolarınıza ve işletme süreçlerinize olan etkilerini ele almanıza yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir çözümdür. Enflasyon paketi çözümümüzle UFRS’deki karışık hesaplamaların sonuçlarını doğru ve güvenilir bir biçimde görebilirsiniz. Bu anlamda, Melasoft Çözümü sadece bir paket çözümü değil doğru ve güvenilirliği yüksek bir çözümdür.

Çözümümüz işlediği tüm finansal verileri tek bir merkezde toplar. Bu sayede, enflasyonun etkilerini izlemek ve analiz etmek için tüm gerekli bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlar.

Melasoft SAP Enflasyon Muhasebesi Çözümümüz, FI, AA, CO ve MM modüllerinin bir araya getirilmesinden oluşur. Böylece şirketinizin enflasyon muhasebesini eksiksiz bir şekilde ele almanıza yardımcı olur. Melasoft Çözümü sayesinde, enflasyonun finansal, maliyet ve envanter süreçlerinize olan etkilerini izlemek ve raporlamak için bu modüllerin entegrasyonunu kullanabilirsiniz.

BİR SONRAKİ ADIMINIZ…

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin!

Uyum Çözümleri

Avrupa
Almanya
Polonya
Serbia
Sırbistan

© Melasoft Information Technologies