Hindistan GST Faturası

GST Faturası Nedir?

Hindistan GST faturası, bir satıcının veya hizmet sağlayıcının bir müşteriye sunduğu ürün veya hizmetlerin faturası veya belgesidir. Özellikle ödenmesi gereken toplam tutarla birlikte hizmetleri/ürünleri listeler.

Hindistan GST Konseyi’nce yürürlüğe sokulan son düzenlemeye göre Ocak 2021’den itibaren, Rs 100 Cr’den (yaklaşık 13,7 milyon ABD Doları) fazla toplam ciroya sahip vergi mükelleflerinin son mali yıl içinde e-fatura kullanmasını ve bunu IRP’ye raporlaması gerektiğini onayladı. 2019-2020 mali dönemi için minimum toplam ciro tutarı 500 Cr öngörülmüştü.

GST e-Fatura Sistemi

GST e-Fatura Sistemi, ihracatçıların e-faturayı müşterilerine teslim etmeden önce doğrulama için devlete rapor etmesini gerektirir. Bu amaçla, hükümet bir dizi Fatura Kayıt Portali (IRP) geliştirmiştir. E-fatura düzenleyenler, faturalarını IRP’ye bildirmelidir. IRP, faturayı dijital ortamda imzalar. Ardından Fatura Referans Numarası (IRN) adı verilen benzersiz bir kodun yanı sıra benzersiz bir QR kodu uygular.

Fatura düzenleyicileri geçerli bir GSTIN koduna sahip olmalıdır. Bunun yanı sıra GST portaline ve e-faturalama veya e-yol fatura portaline kayıtlı olmalıdır. Aynı zamanda, Hint makamları tarafından yayınlanan tüm düzenlemeler bağlamında kendi platformlarını hükümet platformuna bağlamaları gerekir.

Hindistan GST Faturası, GST INV-1 şemasına göre JSON biçiminde oluşturulmalıdır. Şema, PEPPOL / UBL‘e dayanmaktadır ve Hindistan pazarına uyarlanmıştır. Tüm faturalar IRN numarasını içermelidir. IRN, her elektronik fatura için IRP tarafından üretilen sayısal, 64 basamaklı bir koddur. Yalnızca IRN içeren faturalar geçerli kabul edilir.

PEPPOL/UBL’in yanı sıra SAP tarafından geliştirilen iki çözüm grubu vardır.

  • Otomatik Çözüm: GSP aracılığıyla eFaturalama (IRN) sistemine doğrudan entegrasyon. Bu, SAP Bulut Entegrasyon Platformu kullanılarak sertifikalı GSP’ler aracılığıyla SAP ECC veya SAP S / 4HANA On-Prem sistemleri veya S/4HANA Cloud ve e-Faturalama (IRN) arasında doğrudan entegrasyon sağlayacak, SAP tarafından geliştirilen lisanslı bir çözümdür. Bu, vergi mükelleflerinin yükü arka uç SAP sisteminden eFaturalama (IRN) portalına yüklemesine, Fatura Referans Numarasını oluşturmasına ve Fatura Referans Numarasını (IRN) arka uç sistemindeki faturalama belgesiyle ilişkilendirmesine olanak tanır.
  • Manuel Çözüm: SAP manuel süreci yanıt dosyasını okur. Ardından IRN, QR kodu ve dijital imza bilgilerini standart tabloda depolar. Son olarak orijinal faturayı tablodaki mevcut durumla birlikte IRN ile ilişkilendirir. Standartlaştırılmış bir formatın (JSON istek dosyası) hazırlanmasının müşteri tarafından çevrimdışı oluşturulması gerekir.

melasoft