Hong Kong e-Fatura

Ticarî serbestlik, BT standartları, sağlam mevzuat sistemi, belge standartları ile Hong Kong ileri bir aşamadadır. Hong Kong için e-Fatura kullanımının önemi artmaktadır. Karışık ticari işlemler çevik ve pratik BT alt yapısını gerektirir. Ticari mevzuatın uygulanabilir ve kolay anlaşılır olması diğer önemli kısımdır.

Bu bağlamda, Hong Kong hükümeti bilgi altyapısını güçlendirmek için bir Dijital 21 planı oluşturdu. Dolayısıyla kâğıt tüketiminin azalması ve ticari işlemlerin hızlanması Planın önemli sac ayaklarındandır. Bunun için hükümet özel sektörde faaliyet gösteren 12 kuruluşla iş birliği yaptı. Plan minvalinde hükümet Hong Kong’daki yaklaşık 70.000 şirkete elektronik ticaret hizmetleri sunan Tradelink Ltd’yi finanse etti. Bu doğrultuda, 2000 yılından bu yana, kâğıt biçiminde Gümrük giriş hizmeti sona ermiştir. Tüm beyanname belgeleri artık elektronik biçimde gönderilmektedir. Bununla beraber, Hong Kong e-fatura kullanımını artırmak için, hükümet, elektronik belgeleri gönderme maliyetini düşürmüştür. Mevcut Gümrük giriş başvuru işlemlerinin birçoğu, %95 kadarı elektronik işlemlerle yapılmaktadır. Tüm belgeler, yetkili elektronik kimlik doğrulama hizmeti lisansları, elektronik imzalar ve şifreleme işlevleriyle sağlar. Akabinde vergi mükellefleri, hükümet tarafından sağlanan güvenli ağ sayesinde bilgileri serbestçe iletir.

Tradelink-eBiz Portali

Tradelink-eBiz Portali aracılığıyla ithalat-ihracat ticaret beyanları, vergiye tabi emtia izinleri, navlun teklif hizmeti, sevkiyat yönetimi çözümü daha birçok ticari iş ve işlemleri alıcı ve satıcı konumundaki tedarikçiler ile müşteriler tarafından kolaylıkla yapılabilir. Portaldeki müşteri hizmetleri bölümünde ise müşteri- fatura bilgisi sorgulama ve yaygın kullanılan formlara ulaşmak olanaklıdır.

Hong Kong, ulusal ve uluslararası ticarete faydasından ötürü e-faturalandırmayı uygulamak için çaba sarf etmektedir. Bu açıdan, Hong Kong e-fatura kullanımıyla doğrudan ilişkili faktörler gelişmiş bir endüstriyel temele sahiptir. Atradius tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2018’de Hong Kong şirketlerinin yarısından fazlası B2B (işletmeler arası) işlemler için elektronik faturalandırmayı kullanmıştır. Bununla beraber, kamu kurumları arasında e-belge değişimi yaygındır. Neredeyse tüm hükümet belgeleri yetkili elektronik kimlik doğrulama ve elektronik olarak imzalama ve yayınlama seçeneği. melasoft