İtalya e-Faturalama

Kamu yönetiminde e-fatura (FatturaPA) AB Direktifi doğrultusunda 2014 yılında kamu yönetiminde e-faturalama süreciyle başladı. Neticede 1.1.2019’da ülkedeki tüm işletmelerde zorunlu olacak şekilde İtalya e-Faturalama B2B ve B2C biçimindeki e-faturaya genişletildi.

İtalyan Gelir İdaresi tarafından yönetilen e-fatura platformu Sistema di Interscambio (Değişim sistemi-SDI) ile,

 • Faturaları dosya biçiminde almak
 • Alınan dosyalar üzerinde kontroller yapmak
 • Faturaları alıcı kamu idarelerine işletmelere/müşterilere (B2B ve B2C) iletmek mümkündür.

SdI’deki e-faturalama akışı:

Görsele göre, işletmelerden SdI’ye, SdI’den kamu idaresine (ve tersi) giden/gelen e-faturalar 4 farklı kanal aracılığıyla işlenir.

1.PEC (Posta Elettronica CertificataElektronik sertifikalı posta)

PEC’in özellikleri

 • Mesajların ve ekli tüm belgelerin gönderilmesini ve alınmasını garanti etmek
 • İadeli taahhütlü bir mektup gibi mesajların gönderilip alınmasını yasal olarak onaylamak

İtalya Dijital Ajansı’nca onaylı bir e-posta hesabına sahip vergi mükellefleri için faturaların PEC ile gönderimi mümkündür.

Bununla beraber FatturaPA ile arşiv dosyaları PEC mesajına ek olarak 30 megabaytı aşmayacak şekilde sdi01@pec.fatturapa.it adresine gönderilmelidir.

Nihayetinde bu kanalı kullanan vergi mükellefi, gönderimi yaptığı PEC e-posta hesabında, gönderimi ile ilgili olarak SdI tarafından üretilen mesajları alacaktır.

2.Web üzerinden gönderme (Invio via web)

Kanal, bir FatturaPA dosyası veya bir arşiv dosyasını bir web arayüzü üzerinden göndermenize izin verir. Bunun için, Entratel veya Fisconline kimlik bilgilerine veya Gelir Kurumu‘nun elektronik hizmetleri için önceden etkinleştirilen bir Ulusal Hizmet Kartına (CNS) veya SPID (Kamu Dijital Kimlik Sistemi) kimlik bilgilerine sahip olmanız gerekir. Web üzerinden gönderilen dosya 5 megabayt boyutunu aşmamalıdır.

Vergi mükellefi web kanalını dosya göndermek için kullanır. Neticede Monitor FatturaPA uygulaması üzerinden gönderimi ile ilgili mesaj dosyalarını görüntüleyebilecektir.

3.SDICoop ile e-fatura gönderme

İletim Hizmeti- SDICoop, FatturaPA dosyalarını gönderilebilir. Web’i kullanarak mesaj dosyaları almak isteyen vergi mükellefleri için vardır. Bununla beraber iletim kanalını kullanmak için, sitede bulunan SdI ile akredite olmanız gerekir.

4.SDIFTP ile e-fatura gönderme

FTP hizmetiyle FatturaPA dosyalarını gönderilebilir. FTP bir veri aktarım yöntemi kullanarak mesaj dosyaları almak isteyenler için vardır.

Dolayısıyla bu yöntem, işlevsel sürekliliğe sahip bir veri işleme merkezinin ve denetleyici personelin varlığını gerektirir. Bununla birlikte hizmeti kullanacak vergi mükellefleri için sistemdeki belge sayısının 20.000 üzerine çıkmama tavsiye edilir. Ortamdaki dosya miktarı en çok 150 megabayt olmalıdır. Bunun yanı sıra iletim kanalından yararlanmak için de sitede bulunan SdI ile akredite olmanız gerekir.

E-faturanın yetki kullanımına sunulma tarihleri

 • 01.07.2018: Benzin ve dizel üreticileri ve distribütörleri için gümrük izni yürürlüğe girdi.
 • 01.09.2018: AB üyesi olmayan nihai tüketicilere vergiden muaf satış başladı.
 • 01.09.2019: Sektörlere özgü küçük istisnalar dışında yerel B2B ve B2C e-fatura kullanımı gereklilik haline geldi.
 • 01.01.2021: KDV iadeleri uygulamaya konuldu.
 • 01.06.2021: Elektronik belgelerin oluşturulması ve arşivlenmesi için yeni gereksinimlerin uygulanması.
 • 01.01.2022: İtalya’daki işletmeler, FatturaPA formatında sınır ötesi tedarik bilgilerini SDI’ye sunmalıdır.

Cezalar

Faturanın düzenlenmemesi veya XML biçimine uymaması durumunda faturanın KDV’nin %90-180’i arasında para ceza kesilecektir. Nihayetinde zorunluluklara uyulmadan müşteriye fatura düzenlenmesi durumunda ilgili KDV tutarının %100’ü oranında para cezası kesilecektir.