Malezya SST Rejimi

Malezya SST Rejimi kapsamında, mal ve hizmet vergisi (GST) kaldırıldıktan sonra 2018’de Satış Vergisi Yasası ile Hizmet Vergisi Yasası yürürlüğe girdi. Ardından GST öncesinde yürürlükte olan satış ve hizmet vergisi (SST) yeniden uygulamaya kondu.

İki Vergi Rejimi Arasındaki Temel Farklar

GST‘nin kapsamı daha genişti. Bu da daha geniş bir mal ve hizmet yelpazesinin vergilendirildiği anlamına geliyordu. SST rejiminde ise, daha fazla ürünün vergiden muaf olmasına izin veriyor. Diğer temel fark, satışlar üzerinden alınan verginin gerçek yüzdesidir.

SST ayrıca karşılaşılan vergiler için bir peşin vergi indirimi sistemi uygulamamaktadır. Peşin vergi indirimi, şirketlerin, çıktı (ürün) vergisi ödediği zaman, girdiler için halihazırda ödenen vergiyi düşebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, vergi mükellefi yalnızca çıktı (ürün) vergisi ve peşin vergi arasındaki farkı ödemek zorundadır.

Böylece işletmeler artık indirim elde etmek için peşin vergi indirimini hesaplamalarına gerek olmaz. Bu çoğu zaman ek maliyetler yaşayan küçük işletmeler için iyi bir haberdir.

Kısaca Yeni SST Rejimi

Satış

Malezya’da üretilen veya Malezya’ya ithal edilen vergiye tabi mallardan alınan vergidir. İhraç edilen mamul mallar satış vergisine tabi olmayacaktır. Vergi oranları %5, %10 düzeyinde belirli bir oran olacaktır. Muafiyet özelliği belirtilmeyen mallar satış vergisine tabidir.

Vergi tipi olarak tek aşamalı bir vergidir. Buna ilaveten, tedarik zincirinin ithalat/üretici aşamasında uygulanır. Tek aşamalı ilkeyi sürdürmek için, üreticiler hammadde ve ambalaj malzemeleri için ödenen satış vergisinden muaf olacaklardır.

Hizmetler

Hizmet vergisi, Malezya’da ticarî olarak kabul gören hizmetlere uygulanır. Hizmet vergisi oranı %6’dır. Hizmet vergisi ayrıca hizmet sağlayıcı tarafından bir kez alınan tek aşamalı bir vergidir. Hizmet vergisi bağlamında herhangi bir girdi veya muafiyet mekanizması bulunmamaktadır.

Bu vergiye tabi olması özellikle öngörülen hizmetler arasında oteller, restoranlar, telekomünikasyon, oyun, profesyonel ve danışmanlık hizmetleri, motorlu taşıt tamiri, kredi kartları, iç hat uçuşları, BT hizmetleri ve elektrik kullanımı bulunmaktadır.

Satış Vergisi ve Hizmet Vergisi

Faturaların Düzenlenmesi: Vergiye tabi mallar satan/hizmetler sunan kayıtlı üretici/kişi için zorunludur. Basılı veya elektronik biçimde öngörülen ayrıntıları içeren ulusal lisanda/İngilizce olarak düzenlenmelidir.

ÖDEME ŞEKLİ

Vergiler elektronik olarak MySST sistemi [Financial Process Exchange (FPX)] aracılığıyla ödenir. Bu yol dışında çek veya banka poliçesiyle de ödeme yapılabilir.

Çevrimiçi vergilerin ödenmesi için, izin verilen maksimum ödeme aşağıdaki gibidir:

Kurumsal hesap ödemeleri (B2B) için tutar 100 milyon RM’dir (24,3M ABD Doları).

Bireysel hesap ödemeleri (B2C) için tutar 100.000 RM’dir (243K ABD Doları).

Herhangi bir çevrimiçi vergi ödemesi, beyannamede belirtildiği gibi ödenmesi gereken tüm vergileri kapsamalıdır. Ancak, yukarıda izin verilen maksimum ödeme sınırlaması nedeniyle, kısmi ödeme çek veya banka poliçesi ile yapılır. Ardından Gümrük İşlem Merkezine (CPC) postalanır. Ödemeler SST beyannameleri ile birlikte yapılmalıdır.