Özbekistan’da e-Faturalama Süreci Devam Ediyor

Özbekistan Maliye Bakanlığı (ÖBM), kayıt dışı ekonominin azaltılması ve yolsuzluğun önlenmesi için 522 sayılı Yönetmelik çerçevesinde düzenlemeler yürütmektedir. Bu amaçla, 1 Temmuz 2019’dan bu yana gönüllülük esasına göre ve 1 Ocak 2020’den bu yana zorunlu olarak ülkedeki tüm iktisadi kurumlar için e-faturaya geçiş sağlandı. Bu nedenle ÖBM, “UzASBO Faktura” https://invoice. uzasbo.uz e-belge sistemini uygulamaya koydu. Bununla beraber, sistem merkezi depolama, e-fatura operatörleri arasında aktarma ve devlet vergi komitesi sistemiyle entegre etti.

ÖBM, mal ve hizmet alım ve satımı yapan kamu kuruluşları ile tedarikçiler arasında yapılan fatura işlemlerinin e-fatura sistemi üzerinden kamu ihale esasları temelinde yapılmasını şart koşmaktadır. Geri ödeme mekanizması otomatiktir.

Sistem modern gereksinimleri karşılamak için tasarlanmıştır. Bununla birlikte kullanıcılar için kullanımı basittir. Aşağıdakiler de dâhil olmak üzere bir dizi özelliğe sahiptir:

1) Kurumlar arasında e-fatura değişimi;

2) Elektronik eylemlerin değişimi;

3) Elektronik vekâlet yetkilerinin değişimi;

4) Sistemdeki belgelerin tamamlanan işlemleri hakkında kullanıcılardan çeşitli raporlar alabilme;

5) Excel uzantılı belgeleri sisteme içe aktarmak;

6) Elektronik belgelerin yanı sıra bir dizi başka olasılığın basılması.

Bugüne kadar kurumlar arasında e-fatura yoluyla ödemeler sağlanmıştır. Bununla beraber, sonraki süreçte ÖBM kamu fonlarının yönetiminin bilgi sistemine bütünleşik olmasını planlanmaktadır. Mal ve hizmet tedarikçilerine yapılan ödemeler yukarıdaki yönetmeliğe uygun olarak sadece e-fatura ile yapılacaktır.

Günümüzde böyle bir sisteme duyulan ihtiyaç açıktır. E-faturanın uygulanması kontrol ve şeffaflığın güçlendirilmesine, personelin işinin kolaylaştırılmasına ve her işlemin hızla yürütülmesini sağlar. Ayrıca, muhasebede yaygın olarak kullanılan 1S sistemi için bir eklentiye sahiptir.