Polska | E-Faktura

Ustawa wprowadzająca dyrektywę UE (2014/55/UE) w Polsce weszła w życie w listopadzie 2018 r. Rozporządzenie obowiązuje od 18 kwietnia 2019 roku.
Jednak polski rząd powierzył zadanie e-fakturowania Ministerstwu Rozwoju (MR) oraz Instytutowi Logistyki i Magazynowania (ILiM). Rząd stworzył platformę e-faktur (PEF) w celu prowadzenia działalności i transakcji zgodnie z erą cyfrową. W rezultacie PEF jest obecnie główną platformą używaną przez administracje publiczne i dostawców B2G w zamówieniach publicznych.

Krajowa platforma e-fakturowania

Powstała Platforma to system służący do odbierania i wysyłania e-faktury oraz innych dokumentów pomiędzy kupującymi a publicznymi wykonawcami.
PEF gwarantuje proste, szybkie i wygodne przetwarzanie dokumentów związanych z procesami zamówień publicznych, takich jak listy przewozowe, pokwitowania, bloczki rachunkowe. Dodatkowo system jest łatwy w obsłudze. Ponadto odpowiednia instytucja i/lub osoba z łatwością przygotowuje dokładnie i kompletnie wymagane dokumenty elektroniczne.

Dwie organizacje pośredniczące zapewniają wdrożenie systemu:

● Firma Infinite IT Solutions

● Konsorcjum PEF expert

Dzięki infrastrukturze technicznej dostarczonej przez obie instytucje pośredniczące, PEF jest dostępna w całym kraju.

Obowiązek władz publicznych w zakresie otrzymywania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych:

Rząd uznał za konieczne korzystanie z e-faktur w przypadku zakupów dokonywanych przez administrację publiczną i dostawców powyżej 30000 euro na dzień 18 kwietnia 2019 r. Obowiązek ten dotyczy wszystkich zamówień publicznych od 1 sierpnia 2019 r.

Oprócz tego obaj operatorzy są certyfikowanymi dostawcami PEPPOL. Dzięki temu system w łatwy sposób łączy użytkowników PEF z użytkownikami PEPPOL w dowolnym miejscu na świecie. W systemie mogą zarejestrować się również polscy i/lub zagraniczni przedsiębiorcy.

Terminy autoryzacji B2G:
• Od listopada 2020 r. wszyscy dostawcy muszą wystawiać tylko faktury elektroniczne do organów rządowych.
E-fakturowanie w Polsce: jak przesłać informacje rozliczeniowe?
Działanie PEF zostało wyjaśnione na stronie Efaktura.gov.pl. Ponadto Peppol dodał Dokument XML przygotowany zgodnie z BIS 3.0 i CEFACT do swoich przewodników po aplikacjach. Treść tych broszur zawiera informacje o zamówieniu, dowód dostawy, potwierdzenie odbioru, fakturę korygującą i wnioski o pokwitowanie księgowe.
Z drugiej strony Polska, czwarty kraj UE, który przeszedł na fakturę B2G, podobnie rozpoczęła prace nad przejściem na fakturę B2B. W tym kontekście stwierdzono, że będzie wymagał przesyłania wszystkich faktur VAT do Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w celu autoryzacji. Ponadto firmy będą zachęcane do wystawiania faktur za transakcje B2B za pośrednictwem KSeF. Z drugiej strony, mimo że korzystanie z e-Faktury w transakcjach między przedsiębiorstwami jest na pierwszym etapie dobrowolne, KSeF zastąpi dotychczasowy system miesięcznego raportowania JPK. Docelowo przewiduje się, że do 2023 r. wszystkie przedsiębiorstwa będą korzystały z e-faktury.

Rozwiązanie Melasoft SAP E-Faktura

Opracowany przez nas produkt, przetwarzając PEPPOL i inne formaty, w łatwy i niezawodny sposób łączy dane faktur w odpowiednim kraju z systemami SAP i ERP.
Ponadto, dzięki usługom w chmurze, które oferujemy naszym klientom, dokumenty zgodne z wymogami UE są przesyłane do władz i innych partnerów w Polsce za pośrednictwem PEPPOL w sposób harmonijny i dokładny. Podobnie podano przykład użycia formatu PEPPOL BIS 3.0:

 PEPPOL Process

Melasoft wspiera Twoją firmę, dysponując niezbędnym legalnym wyposażeniem i doświadczeniem, a także elastycznymi i przyszłościowymi rozwiązaniami.

Next Steps…

Contact us to learn more about solutions.

© Melasoft Information Technologies