Polonya | E-Faktura

Polonya’da AB Direktifini (2014/55 / EU) iç hukuka aktaran Kanun Kasım 2018’de yürürlüğe girdi. Söz konusu Düzenleme 18 Nisan 2019’dan beri yürürlüktedir.
Bununla beraber, Polonya hükümeti e-faturalama görevini, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı (MPiT) ve Lojistik ve Depolama Enstitüsü (ILiM) sorumluluğuna verdi. Bu bağlamda dijital çağa uygun iş ve işlemler yapabilmek amacıyla hükümet e-Fatura Platformu (PeF) oluşturmuştur. Sonuç olarak, PeF bugün kamu idareleri ile tedarikçi firmalar tarafından kamu alımlarında B2G için kullanılan ana platformdur.

Ulusal e-Faturalama Platformu

Kurulan Platform e-faktura ve diğer belgeleri alıcılar ve kamu yüklenicileri arasında almak ve göndermek için kullanılan bir sistemdir.

PeF irsaliye, makbuz ve muhasebe fişi gibi kamu ihale süreciyle ilgili belgelerin basit, hızlı ve rahat bir şekilde işlenmesini garanti eder. Bununla birlikte müşteriler bu yapıyı kolaylıkla kullanır. Ayrıca ilgili kurum ve/ya kişi istenen e-belgeleri doğru ve eksiksiz bir biçimde kolaylıkla hazırlar.

Sistemin uygulanmasını her şeyden önce iki Aracı kuruluş sağlar:

  • Firma Infinite IT Solutions
  • Konsorcjum PEF expert

Sonuçta, PeF iki aracı kuruluşun sağladıkları teknik altyapı sayesinde ülke çapında kullanılabilirlik kazanmıştır.

Kamu makamlarının yapılandırılmış elektronik fatura alma yükümlülüğü:

Hükümet, kamu idareleri ile tedarikçi firmaların 18 Nisan 2019’dan itibaren 30.000 Avro üzerindeki alımları için e-fatura kullanılmasını gerekli görmüştür. Söz konusu yükümlülüğü 1 Ağustos 2019’dan itibaren tüm kamu sözleşmeleri için zorunlu hale getirdi.

Bununla birlikte, iki operatör de sertifikalı PEPPOL sağlayıcılarıdır. Böylece Sistem PeF kullanıcılarını dünyanın herhangi bir yerindeki PEPPOL kullanıcılarına kolayca bağlar. Ayrıca Sisteme Polonyalı ve/ya yabancı işleyiciler de kaydolabilir.


B2G yetki süresinin son tarihleri:

• Kasım 2020’den itibaren tüm tedarikçiler, resmi makamlara yalnızca elektronik fatura düzenlemek zorundadır.

Polonya’da E-Faturalama: Fatura bilgileri nasıl aktarılır?

Efaktura.gov.pl genel ağ sayfasında PeF’in işleyişi açıklanmıştır. Bununla beraber Peppol BIS 3.0 ve CEFACT’e göre hazırlanan XML Belgesine uygulama kılavuzlarında yer verdi. Bu kitapçıkların içeriğinde sipariş, irsaliye, makbuz teyidi, düzeltme faturası ve muhasebe fişi uygulamalarına dair bilgiler yer almaktadır.

Öte yandan, B2G faturaya geçen dördüncü AB ülkesi olan Polonya, benzer şekilde B2B faturaya geçiş için çalışmalara başladı. Bu bağlamda tüm KDV faturalarının yetkilendirme için Ulusal e-fatura Sistemine (KSeF) sunulmasını zorunlu kılacağını ifade etti. Bununla beraber, işletmelerin B2B işlemleri için KSeF aracılığıyla fatura göndermeleri de teşvik edilecek. Diğer yandan, işletmeden işletmeye yapılan ticari işlemler için e-Faktura kullanımı ilk aşamada gönüllü olsa da KSeF mevcut SAF-T aylık raporlama sisteminin yerini alacaktır. Nihayetinde, 2023 yılı itibariyle tüm işletmelerde e-Fatura kullanımına geçiş öngörülmektedir.

Melasoft SAP E-Faktura Çözümü

Geliştirdiğimiz ürün, PEPPOL ve diğer formatları işleyerek, ilgili ülkedeki fatura verilerini SAP ve ERP sistemlerine bütünleşik biçimde kolay ve güvenilir bir şekilde bağlar.

Ayrıca, müşterilerimize sunduğumuz Bulut Hizmetleri ile AB uyumlu belgeler, PEPPOL aracılığıyla Polonya’daki yetkililere ve diğer ortaklara uyumlu ve doğru bir biçimde gönderir. Benzer şekilde, PEPPOL BIS 3.0 formatının kullanıldığı bir örnek verilmiştir:

 PEPPOL Sürecinin İşleyişi

Melasoft gerekli yasal donanım ve deneyimin yanı sıra esnek ve geleceğe odaklı çözümlerle şirketinizin yanında.

BİR SONRAKİ ADIMINIZ…

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin!

Uyum Çözümleri
Avrupa
Almanya
Polonya
Serbia
Sırbistan

© Melasoft Information Technologies