Singapur’da Dijitalleşme

Singapur e-Fatura

2018’de Singapur hükümeti, uluslararası ticareti artırmak için e-fatura sistemini geliştirmeye karar verdi. Bunun için de Avrupa standartları ile PEPPOL ağında karar kıldılar. Ülkenin PEPPOL yetkilisi Bilgi İletişim Medya Geliştirme Kurumu (IMDA) ise, erişim noktalarının (AP) atanmasının sorumluluğunu üstlendi. Bunun yanı sıra IMDA Singapur e-fatura sistemi için teknik özellikleri tanımlamaya da yetkilidir. IMDA, ülke çapında e-fatura çerçevesini uygulamak için çeşitli sektörlerle birlikte çalışıyor. Böylece IMDA, işletmelerin verimliliği artırmasına, maliyeti düşürmesine, yeni finansman seçeneklerine erişmesine ve dijitalleşme için güçlü bir temel oluşturmasına yardımcı oluyor.

2019 yılına gelindiğinde Singapur PEPPOL ağına dayalı ulusal e-fatura ağını başlattı. Şirketler arasında e-fatura için Avrupa ağını kullanan ilk Asya ülkesi oldu. 2020’de kamu kurumlarının PEPPOL’e bağlanması, Singapur’daki e-faturalandırmayı B2G’ye genişletti.

Singapur’da e-fatura kesmek isteyen şirketler, akredite bir AP’ye ve PEPPOL standardında fatura gönderebilen bir e-fatura sistemine sahip olmalıdır.

IMDA ve PEPPOL

IMDA, Mayıs 2018’de Singapur’daki PEPPOL temsilcisi olarak katıldı. Singapur’daki AP sağlayıcılarını onaylamaktan sorumludur. PEPPOL Yetkilisi IMDA, Singapur’un yerel gereksinimlerini karşılayan ulusal kuralları ve özellikleri belirlemeye yetkilidir. Öte yandan, PEPPOL BIS formatının ulusal bir uzantısı yoktur. Bu sebeple, BIS 3.0 Singapur için standart olarak kullanılacaktır.

IMDA’nın bir yan kuruluşu olan SGNIC, Singapur’da Hizmet Meta Verileri Yayıncısıdır (SMP). Ayrıca Singapur AP’leri, Singapur işletmelerinin PEPPOL ID’sini Singapur SMP’ye kaydettirmelidir. PEPPOL ID biçimi Singapur AP’leri tarafından bilinirliğe sahiptir. einvoice.sg AP’si şirketleri ağa bağlar. Ardından, anılan ağ sayesinde e-fatura gönderip alır. Böylece AP’ler faturalarınızı PEPPOL ağı üzerinden alıcıya yönlendirir. Aynı zamanda tüm satıcılarınızın da faturalarını size iletir.

IMDA, etkin bir Singapur e-fatura düzeni oluşturmak için devlet kurumları, ticaret birlikleri, AP’ler, çözüm sağlayıcılar, büyük işletmeler ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler dâhil olmak üzere ilgili paydaşlarla birlikte çalışmaktadır. Ayrıca IMDA, ASEAN bölgesinde PEPPOL’ün benimsenmesine liderlik etmektedir. IMDA, yerel bir e-fatura standardı getirmek ve daha sorunsuz sınır ötesi iş faaliyetlerini teşvik etmek isteyen ASEAN bölgesindeki komşu ülkelere yardımcı olacaktır.

melasoft melasoft it melasoft bt melasoft singapur