Sırbistan | e-Fatura

Sırbistan’da elektronik faturalandırmaya giriş 29 Nisan 2021 tarihli 44/2021 sayılı Kanunla başladı. Ardından Sırbistan, Ocak 2022’den itibaren zorunlu elektronik faturalandırmaya geçti. Anılan Kanun, kamu sektörü kuruluşları, özel sektör kuruluşları, yani kamu kuruluşları ve özel sektör arasındaki işlemlerde elektronik faturaların düzenlenmesi, gönderilmesi, alınması, işlenmesi, saklanması, içeriği ve unsurları ile elektronik faturaya ilişkin diğer hususları düzenler. Bu bağlamda, e-fatura zorunluluğu ve e-fatura sistemi ilgili kanuna dahil edilmiş ve “Sırp elektronik faturalama standardı” tanımlanmıştır.

Sırbistan e-fatura sisteminin işlevselliği

Prensip olarak, Sırbistan e-fatura sistemi İtalya’da uygulanan SdI modelini (Sistema di Interscambio-Exchange System) takip etmektedir. Bu sistemle, elektronik faturalar vergi makamları tarafından yönetilen bir ara yüz üzerinden iletilir ve ön kontrol edilir. Sırbistan’da, ulusal e-fatura sistemi kısaca System E-Faktura (www.efaktura.gov.rs) olarak adlandırılmaktadır. Vergi mükelleflerini faturaların işlenmesi ve saklanması konusunda destekleyen sistem, www.esuf.rs ve www.esuf.gov.rs adreslerinde faaliyet gösteren Sistem za Upravljanje Fakturama’dır (Fatura Yönetim Sistemi – SUF).
Sırbistan Muhasebe Yönetim Sistemine (SUF) göre, e-devlet sisteminin tasarımından, uyumlaştırılmasından, geliştirilmesinden ve işletilmesinden sorumlu kamu kurumu, muhasebe yönetim sistemini kurar ve yönetir. Merkezi bilgi görevlisi elektronik faturalama sistemini yönetir ve işleyişinden sorumludur. Merkezi Bilgi Ajansı, Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan Bilgi Ajansları Sicilini tutar.
Sırp E-Fatura API’ı, devlet sistemleriyle iletişimi sağlamak için bir dizi yöntem sağlayan bir REST API’dır. Bu konuda “POST” yöntemi kullanılarak fatura kesilmelidir. Bu başarıyla yapıldıktan sonra vergi mükellefi, benzersiz bir fatura tanımlayıcısı (salesInvoiceId anahtarı) içeren bir JSON yanıtı alacaktır. API’yi kullanmak için vergi mükelleflerinin onu açması ve özel bir kimlik anahtarı oluşturması gerekir. Bu işlem e-fatura portalı (www.efaktura.gov.rs) üzerinden yapılmaktadır.
Çoğu e-fatura gereksinimine benzer şekilde, Sırp e-faturaları da XML formatında düzenlenmelidir. Sırp XML e-faturaları UBL 2.1 ile uyumlu olmalıdır. Varsayılan. UBL (Evrensel İş Dili), satın alma siparişleri, faturalar ve lojistik belgeler gibi standartlaştırılmış bir XML iş belgeleri kümesidir.

E-fatura düzenleme yükümlülüğüne ilişkin tarihler

Sırbistan elektronik faturalandırma sistemi, teknik ve teknolojik koşulların sağlanması kaydıyla bir kamu sektörü kuruluşu ve bir özel sektör kuruluşu tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
– Kamu kurumlarının e-fatura alma ve saklama ile başka bir kamu kurumuna e-fatura düzenleme yükümlülüğü 1 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak. Kanuna göre kamunun özel sektöre e-fatura düzenleme yükümlülüğü 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sektör organizasyonları artırılacaktır.
– 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren kamu kurumları satış vergisi hesaplamasını elektronik ortamda kayıt altına almakla yükümlü olacaktır.
– Özel sektör kuruluşlarının da yukarıda anılan kanun kapsamında bir kamu sektörü kuruluşuna e-fatura düzenleme zorunluluğu 1 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girmektedir.
– Özel sektör kuruluşunun kamu kuruluşu tarafından düzenlenen e-fatura ile özel sektör kuruluşunun düzenlediği e-faturayı alma ve saklama yükümlülüğü 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.
Ancak, Kanunun özel sektör kuruluşları arasındaki işlemlerde elektronik fatura düzenleme ve saklama zorunluluğu ile elektronik ortamda kayıt altına alma zorunluluğuna ilişkin hükümleri 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Sırbistan için Melasoft e-Fatura çözümü

Sırbistan için Melasoft e-Faktura faturalama çözümü ile SUF sisteminin altyapı gereksinimlerine ve Sırbistan yönetmeliklerine uygun fatura belgeleri oluşturabilirsiniz.
eFaktura sistemi içerisinde B2G ve B2B faturalama süreçlerinizi eksiksiz yönetebilir, fatura dokümanlarını oluşturabilir ve arşivleme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebilir, yasal olarak geçerli imza sürecini tamamlayabilirsiniz.
eFatura çözümüne ek olarak Melasoft GmbH’nın sundukları:
  • Muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi için hazırlık ve analiz,
  • Değişime ihtiyaç duyan alanları belirleyin: SAP sistemleri, zorunlu veri girişi (kalite ve eksiksizlik), sorumlular için politikalar ve prosedürler,
  • XML, JSON ve UBL standartları için dahili kontroller ve e-faturalama,
  • Sırbistan e-fatura standardı ile SAP sisteminin entegrasyonu,
  • Kullanıcı eğitimi.

Bir Sonraki Adımınız…

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin!

Uyum Çözümleri
Avrupa
Almanya
Polonya
Serbia
Sırbistan

© Melasoft Information Technologies