Suudi Arabistan’da E-Fatura

Suudi Arabistan Zekât ve Vergi İdaresi (GAZT) e-fatura kullanımını çıkardığı Elektronik Faturalama Yönetmeliğinde düzenledi. Yönetmeliğe göre 4 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-fatura kullanımı tüm ülkede zorunlu hale gelecek.

Suudi Arabistan’da elektronik faturayı kimler kullanmalıdır?

Yeni düzenlemeler B2B alanında uygulanacak ve ülkede ikamet eden vergi mükelleflerini etkileyecektir. KDV’ye tabi bir vergi mükellefi adına fatura düzenleyen üçüncü şahısları da etkileyecektir.

Tanımlanacak bir sistem

GAZT, e-fatura sistemini ve sistemin teknik özelliklerini henüz tanımlamamıştır. Teknik çözümün aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerektiği konusunda anlaşılmıştır:

  • İnternet üzerinden erişilebilir olmalı,
  • API’ler aracılığıyla harici sistemlere erişime izin vermeli,
  • Bilginin doğruluğunu ve değiştirilmemesini garanti eden kontrol sistemleri uygulamalı,
  • Ülkede geçerli olan güvenlik ve siber güvenlik gereksinimlerine uymalı,
  • E-Fatura kullanımı zorunlu hale geldiğinde, fatura sadece pdf formatında kullanılmalıdır.

E-Faturalandırmanın başlaması için tahmini son tarihler

GAZT e-fatura kurulumu için iki aşama belirlemiştir. İlki hazırlık aşaması, ikincisi ise yeni faturalandırma sisteminin başlatılması olacaktır.

  1. Aşama: Faturalama düzenlemelerinin onaylanmasından itibaren en fazla 12 aylık bir süre içinde, şirketlerin yapılandırılmış bir biçimde elektronik fatura, alacak ve borç senetleri oluşturmak için teknik eğitim almaları beklenmektedir. Bu belgeler elektronik bir çözüm yoluyla oluşturulmalıdır. Ayrıca elektronik depolama kapasitesine sahip olmaları gerekir.
  2. Aşama: 4 Aralık 2021 itibariyle, KDV’ye tabi olan tüm şirketler, mal ve hizmetlerin satışını gerekçelendirmek için elektronik fatura, alacak ve borç senetleri düzenlemeye ve depolamaya başlamalıdır. İhraç, elektronik bilgi alışverişi için GAZT tarafından onaylanan sistem üzerinden yapılacaktır.

Öte yandan GAZT, anılan Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 180 gün içinde, e-Fatura çözümünün bütünleşmesi için gereklilikler, ayrıntılar ve yöntemin yanı sıra uygulama aşamalarının da çıkarılacağını duyurdu.

E-faturalama sistemi, ülkedeki kayıt dışı ekonomiyi ve vergi kaçakçılığını önlemek için bir kontrol mekanizması olacaktır. Aynı zamanda pazarda daha adil rekabeti teşvik etmek ve tüketici haklarını garanti altına almaya da yardım eder. Bu açıdan Suudi Arabistan’ın küresel pazar bağlamında değerinin artması da bekleniyor.

* https://www.edicomgroup.com/es_MX/news/14936-arabia-saudi-hace-obligatorio-el-uso-de-la-factura-electronica.html sayfasından çevrilmiştir.